Helsingin yliopisto

Tiedot

30.1.1786 Zachris Uhlenius 10223. * Oulussa 6.9.1768. Vht: oululainen kauppias Zachris Uhlenius († 1778) ja Juliana Remahl. Oulun triviaalikoulun oppilas (1782). Ylioppilas Turussa 30.1.1786 Uhlenius, Zacharias, Ostrob. _ 656:. Pohjalaisen osakunnan jäsen 1.2.1786 [1786] Zachris Uhlenius Die 1 Februarii Nat: 6 Septembris 1768. | Promotus Philosophiæ Magister 1795. Conrector Scholæ Trivialis Helsingforsensis. | deinde Rector. Obiit 1836. Matkapassi Sulkavalle matkustamista varten 9.5.1792 at antaga Condition såsom Barna Lärare. Respondentti 7.5.1794 pro exercitio, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. Respondentti 22.6.1795 pro gradu, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. FM 23.6.1795. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 19.12.1795. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 22.1.1796. — Stackelbergin rykmentin ylim. pataljoonansaarnaaja 1796. Loviisan triviaalikoulun kollega 1797. Helsingin triviaalikoulun konrehtori 1801. Loviisan triviaalikoulun rehtori 1812, Helsingin triviaalikoulun 1814, sai sairaalloisuuden takia viransijaisen 1830. Puhuja pappeinkokouksessa Porvoossa 1817. † Helsingissä 19.8.1835.

Pso: 1801 Margareta Sofia Leisten († 1821).

Isän isän isä: Tervolan ent. kappalainen Anders Uhlenius U406 († 1707).

Poika: ylioppilasinspehtori, hovineuvos, FM Gustaf Adolf Uhlenius 13439 (yo 1821, † 1873).

Poika: sensuurikomitean kopisti Otto Zachris Uhlenius 13753 (yo 1823, † 1871).

Poika: painotarkastuskomitean kopisti Gabriel August Uhlenius 15037 (yo 1832, † 1856).

Lanko: sotatuomari Gabriel Leistén 11183 (yo 1798, † 1815).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 200a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1367; HYK ms. AKA:15, Konsistorin registratuura 1795–1798 s. 130; HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3582. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 299 (CXXXVII); A. Dahl, Supplement I till "Kort historik över Uleåborgs pedagogi och ..." (1927) s. 165; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1367; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 111 #1367 (Lisäyksiä ja oikaisuja); A. Brenner, Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1653–1800. SSJ 25 (1963–65) #866. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 242, 245, 285, 287; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3111R, 3178R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5330; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 161.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Zachris Uhlenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10223>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.