Helsingin yliopisto

Tiedot

16.3.1791 Magnus Alopaeus 10617. * Porvoossa 17.9.1775. Vht: Porvoon piispa, FM ja TT Magnus Jakob Alopaeus 8287 (yo 1761, † 1818) ja Ulrika Jusléen. Porvoon lukion oppilas 29.3.1787. Ylioppilas Turussa 16.3.1791 [Alopæus] Magnus Wib _ 715. Viipurilaisen osakunnan jäsen 16.3.1791 [1791 Mart. 16.] Magnus Alopæus, nat. d: 17. Septemb. 1775. patre Theologiæ Lectore in Gymnasio Borgoensi Magno Jacobo Alopæo. 2 Rd: | SS. Theol. Doctor, Archipraep. et Eques. Merkitty v. 1796 Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin [1791] 19 [Mart.] \ Magnus Alopaeus \ 1775. \ Dom Probst \ Borgå \ Promov. den ‹–› Junii 1795; antagen till Docens vid Kongl. Åbo Academie 1797. Gymnasii Adjunct i Borgå 1802. Lektor i Mathematiken dersammastädes 1804. | Domprost. Respondentti 12.11.1794 pro exercitio (Hist. Borgoæ. I), pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. Respondentti 16.5.1795 pro gradu (— II), pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. FM 23.6.1795. Preeses 31.5.1797 pro venia docendi. Todistus Karlbergin sota-akatemian lehtorinviran hakemista varten registratuurassa 6.10.1800. Preeses 10.12.1800. Uusi todistus samaa tarkoitusta varten registratuurassa 2.4.1801. Todistus Porvoon lukion apulaisen viran hakemista varten registratuurassa 5.10.1801. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 17.6.1811. TT 15.6.1818 (nim. 20.7.1817). — Turun akatemian matematiikan dosentti 1797. Porvoon lukion apulainen 1802, matematiikan lehtori 1804. Pappissäädyn sihteerinä Porvoon valtiopäivillä 1809. Professorin arvonimi 1810. Porvoon tuomiorovasti 1817, virkavapaa 1839. Omisti Askolan Kylänpään tilan. † Porvoossa 4.5.1843. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 7b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1148; HYK ms., Viip. osak. matr. II; Ylioppilaskirja, Ex tenore Constitutionum Academicarum ... (16.3.1791, HYK Rv. Acad. 8a., Alopæuksen ylioppilaskirjan paikalla on v. 2001 lainakuitti "HY:n museo 2.10.79"); HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1799–1800 s. 605; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1801–02 s. 73, 185. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 327 (CXLII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 120 (CXLII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #919; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 167. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 483; Finlands minnesvärde män II (1855–57) s. 113–146; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 205, 210; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 109; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 50 (Alopæus Taulu 8); O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #117; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #179–180P, 2292D, 2558D, 3170R, 3171R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7023; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 164.

Doria praeses

Päivitetty 1.1.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Magnus Alopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10617>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.