Helsingin yliopisto

Tiedot

5.3.1761 Magnus Jakob Alopaeus 8287. * Leppävirralla 16.12.1743. Vht: Leppävirran kirkkoherra, FM Hans David Alopaeus 5752 (yo 1730, † 1767) ja Maria Anderseen tämän 2. avioliitossa. Rantasalmen triviaalikoulun oppilas 1756. Porvoon lukion oppilas 7.3.1758. Ylioppilas Turussa 5.3.1761 Alopæus Magn. Jac. Joh:is Vib _ 474. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1761 d. 5. Mart.] Jacobus Johannis Alopaeus. Respondentti 12.3.1763 pro exercitio, pr. Kristian Cavander 7351. Respondentti 12.6.1766 pro gradu, pr. Martin Johan Wallenius 6924. FM 24.7.1766. Preeses 14.6.1769 pro venia docendi. Todistus Porvoon lukion matematiikan ja logiikan lehtorin viran hakemista varten registratuurassa 3.8.1769 d. 4. Martii 1761. såsom Student här wid Kl. Academien blifvit antagen. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 15.5.1771. Preeses 31.5.1774. TT h.c. Uppsalassa 1.11.1800. — Turun akatemian matematiikan dosentti 1769. Porvoon lukion matematiikan ja logiikan lehtori 1770 (nimitystä vastaan tehty valitus kumottiin 1772), teologian lehtori 1785, samalla palkkapitäjänsä Lapinjärven kirkkoherra s.v. Piti tähtitieteen luentoja laivaston upseereille Viaporissa talvella 1770–71. Porvoon tuomiokapitulin jäsen 1771. Porvoon tuomiorovasti 1794. Porvoon hiippakunnan piispa 1809, samalla palkkapitäjiensä Myrskylän ja Sipoon kirkkoherra 1809–18, Pernajan 1810–18 sekä Lappeenrannan 1812–18. Valtiopäivämies Gävlessä 1792 ja Porvoossa 1809. † Porvoossa 8.8.1818.

Pso: 1772 Ulrika Jusléen († 1823).

Appi: hovioikeudenneuvos Pehr Jusléen 5433 (yo 1724, † 1776).

Poika: Porvoon tuomiorovasti, FM Pehr Johan Alopaeus 10516 (yo 1789, † 1814).

Poika: Porvoon tuomiorovasti, professori, FM ja TT Magnus Alopaeus 10617 (yo 1791, † 1843).

Poika: Turun hovioikeuden kanslisti Jakob Fredrik Alopaeus 11712 (yo 1803, † 1817).

Poika: kihlakunnantuomari David Alopaeus 12174 (yo 1808, † 1834).

Poika: Hauhon kirkkoherra (Porvoon nim. tuomiorovasti), FM ja TT Karl Elias Alopaeus 12175 (yo 1808, † 1851).

Poika: revisiokomissaari Henrik Gabriel Alopaeus 12609 (yo 1813, † 1879).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 7b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #797; HYK ms. AKA:10, Konsistorin registratuura 1766–1771 s. 228, 481' (12.4.1770); Ylioppilaskirja, Ex tenore Constitutionum Academicarum ... (5.3.1761, HYK Rv. Acad. 8a.); HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813 (11.6.1765, Segercrantzin stipenditutkinto). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 137 (CXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 96 (CXII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #470; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 115. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 343; Finlands minnesvärde män II (1855–57) s. 52–101; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 199, 205; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 71, 109, 458; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 49 (Alopæus Taulu 8); O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #119; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #179D, 181–182P, 183D, 776R, 3329G, 4142D, 4177R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7018; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 158; Suomen kansallisbiografia 1 (2003) s. 273.

Doria respondentti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Magnus Jakob Alopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8287>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.