Helsingin yliopisto

Tiedot

29.3.1792 Johan Gottlieb Leopold 10712. * Iitissä 13.8.1773. Vht: Iitin kappalainen, FM Karl Fredrik Leopold 7302 (yo 1747, † 1794) ja Maria Kniper tämän 2. avioliitossa. Helsingin triviaalikoulun oppilas 22.2.1786. Porvoon lukion oppilas 15.12.1787. Ylioppilas Turussa 29.3.1792 Leopold, Johan Gottlieb Wiburg _ 727:. Viipurilaisen osakunnan jäsen 29.3.1792 [1792] d. 29. Martii. Johan Gottlieb Leopold, nat. d. 10. Aug: 1773. Patre Sacellano & V. Pastore in Ithis Carolo Friderico Leopold. E Gymnasio Borgoënsi. 2 Rd:. Merkitty v. 1796 Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin 1792. 30. Mart. \ Johan Gottl. Leopold \ 1773. \ vice Pastor \ Ithis \ Inskrefwen i Kongl. Åbo Hof Rätt den ‹–› 1797. Respondentti 19.12.1793 pro exercitio, pr. Jakob Bonsdorff 9660. Todistus ordinaation hakemista varten Porvoon hiippakunnasta saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 6.12.1794. FK kl. 1795. Tuomarintutkinto 2.6.1797. Turun hovioikeuden auskultantti 16.6.1797. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1797. Maanjako- ja kihlakunnanoikeuksien sihteerinä vuoteen 1801. Varatuomari 1803. Kyminkartanon läänin vt. lääninsihteeri 1810–11. Laamannin arvonimi 1811. Pohjanmaan itäisen tuomiokunnan tuomari 1812. † Laukaassa 31.7.1830.

Pso: ~1800 Vendla Sofia Ljungman († 1830).

Poika: protokollasihteeri, FM Johannes Leopold 13638 (yo 1822, † 1872).

Poika: laamanni Konstantin Leopold 14910 (yo 1832, † 1890).

Lanko: varatuomari Nils Ljungman 9896 (yo 1781, † 1839).

Vävy: Tampereen postitarkastaja Nils Adolf Bröijer, aatel. 1823 Rosenbröijer 12960 (yo 1816, † 1890).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 114a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1170; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYK ms. AKA:16, Konsistorin registratuura 1789–1794 s. 230''; HYK ms. AKA:15, Konsistorin registratuura 1795–1798 s. 72' (7.6.1797, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #406. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 338 (CXLIII); R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 94; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #932; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 171. — H. J. Boström, Wasa hofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän... 1776–1914 (1915) s. 305; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 92; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #559R.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Gottlieb Leopold. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10712>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Leopold, Joh. Gottlieb Viburg. p. 727 || Vib. 1170: 29.3.1792. Hans far p. 414. Född 10.8.1773 (10.8.1772?). Gymnasist i Borgå 1787. Respondens 19.12.1793 (med ded. till sin far och sin farbror häradsskr. Vilh. L., p. 395) u. Jac. Bonsdorff. Fil. kandidat. Betyg 6.12.1794 till pvg i Borgå stift, 7.6.1797 till auskult. Vicehäradshöfd. Häradsh. i Österbottens östra doms. 1812. Lagmans tit. Död 31.7.1830.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 338.