Helsingin yliopisto

Tiedot

8.6.1822 Johannes Leopold 13638. * Iitissä 24.6.1806. Vht: laamanni, FK Johan Gottlieb Leopold 10712 (yo 1792, † 1830) ja Vendla Sofia Ljungman. Porvoon lukion oppilas 1.2.1819. Ylioppilas Turussa 8.6.1822. Viipurilaisen osakunnan jäsen 8.6.1822 [8/6 1822] \ Johan Leopold \ 24/6 1806 \ Lagman och Häradshöfding \ [Laukas] \ Phil. Cand. d. 16 Mars 1827. | Prom. d. 10 Jul. s. år. | ‹Teksti Philos. Cand. i Maij 1828. on yliviivattu.›. Respondentti 11.6.1825 pro exercitio, pr. Axel Gabriel Sjöström 12274. FK 16.3.1827. Respondentti 9.5.1827 pro gradu, pr. Nathanael Gerhard af Schultén 12860. FM 10.7.1827. Vaasan hovioikeuden auskultantti 13.1.1830. — Senaatin ylim. kamarikirjuri 1829, ylim. kopisti 1830, valtiovaraintoimituskunnan kamarikirjuri 1832, kansliatoimituskunnan kanslisti 1838. Protokollasihteerin arvonimi 1841. Kenraalikuvernöörinkanslian 1. osaston toimituspäällikön apulainen 1847, ero 1855. Senaatin vt. venäjän kielen ylikielenkääntäjä 1857–72. † Helsingissä 24.12.1872.

Pso: 1857 Anna Katarina Hellstén († 1901).

Yksityistod. saaja s.d.: Georg Henrik Winter 14332; Konstantin Leopold 14910.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #1813; HYKA, Album 1817–65 s. 72; HYKA TAA Bb, Tutkintoja koskevat luettelot 1796–1828; KA Ansioluettelokokoelma. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 626 (CLXXIII); A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1567; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 275. — A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 295; H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #273; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3573R, 3620R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johannes Leopold. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13638>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.