Helsingin yliopisto

Tiedot

5.10.1793 Nils Adolf Donner 10835. * Arbyssä 18.4.1766. Vht: Arbyn Applarumissa asunut Kalmarin rykmentin vänrikki Karl David Donner ja Anna Charlotta Billdahl. Kalmarin koulun oppilas 26.11.1783. Ylioppilas Uppsalassa 3.10.1788 Nils Adolph Donner Calm. (* 1766) – 23.12.1793 (betyg, Nat. Calm.). Respondentti Uppsalassa 20.12.1791 pro exercitio, pr. log. ja metaf. prof. Pehr Niclas Christiernin. Ylioppilas Turussa 5.10.1793 Donner, Nicolaus Adolph. Calm. _ 745. Smålandilaisen osakunnan jäsen 5.10.1793 Nicol. Adolphus Donner In Provincia Calmar: Moringia australi et Paroecia Arby, Parente munere Ensiferi ad Legionem Calmarnicam fungente, die 18 Aprilis A. 1766, natus. Civitatem Acad. Ups. die 24 Sept. 1788 nactus est. Aboam die 5 Octobris 1793 venit et in numero membronem Nationis Smol. benig. est acceptus et relatus. Respondentti 18.4.1795 pro gradu, pr. Johan Bilmark 7242. FM 23.6.1795. Matkapassi palvelijansa kanssa Haminaan matkustamista varten 13.9.1796. Vihitty papiksi Pietarissa 6.5.1798. — Lappeenrannan kansakoulun opettaja 1797. Pietarin ruots. Katarinan seurak. kirkkoherra 1798, ero pyynnöstä terveyssyiden takia 1800. Rovasti s.v. Asui omistamallaan Lappeen Barkarilan tilalla. † Lappeella 17.1.1840.

Pso: 1799 Juliana Vilhelmina Hougberg († 1838).

Appi: Pietarin kirkkoherra Isak Hougberg 6650 (yo 1740, † 1782).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 48a; HYK ms., Smål. osak. matr. #608; HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1793. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 349 (CXLV); O. Edelstam, Kalmar nations i Upsala medlemmar 1663–1903 (1904) s. 17; Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 286; S. Engström, Kalmar nations matrikel 1663–1863 (Uppsala 1926–51) s. 151 #759; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #608. — G. Marklin, Catalogus disputationum ... continuatus I. Disp. Upsalienses (1820) p. 45; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 359; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #450R; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #514.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Adolf Donner. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10835>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.