Helsingin yliopisto

Tiedot

21.2.1795 Abraham Liljenstrand (aikaisemmin Pirklén) 10924. * Siuntiossa 13.7.1773. Vht: Svartbäckin Skepparsin rusthollari Siuntiossa Anders Johansson Pirklén († 1803) ja Greta Johansdotter Ilmonius. Lohjan pedagogion oppilas 10.3.1785 (Abr: Pirklén). Tammisaaren pedagogion oppilas. Porvoon lukion oppilas 17.2.1789. Ylioppilas Turussa 21.2.1795 Liljestrand, Abraham. Nyland. _ 758. Respondentti 29.3.1797 pro exercitio, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. FK 9.3.1798. Respondentti 12.4.1798 pro gradu, pr. Johan Bilmark 7242. FM 26.6.1798. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 1.7.1799. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.7.1799. — Uudenmaan prikaatin kevyen rakuunaosaston ylim. pataljoonansaarnaaja 1799, ylim. rykmentinpastori 1806, vakinainen 1807–10, samalla Lempäälän kappalainen 1804–06. Joutui sotavangiksi 1808. Pastorina Kostromassa Venäjällä s.v. Ruotsin lähetystön saarnaaja Pietarissa 1809. Kangasalan kirkkoherra 1811. Vt. lääninrovasti 1824, vakinainen 1829. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1825. † Kangasalla 16.3.1837.

Pso: 1811 Gustava Charlotta Gadelli († 1855).

Appi: hovioikeudenneuvos Gustaf Nils Gaddelius, myöh. Gadelli 8658 (yo 1766, † 1814).

Eno: sahakirjuri Nurmijärvellä Abraham Ilmonius, v:sta 1771 Granit 8513 (yo 1764, † 1814).

Poika: professori, kanslianeuvos, FM ja MOT Axel Vilhelm Liljenstrand 15458 (yo 1836, † 1895).

Vävy: kihlakunnantuomari Fredrik Vilhelm Palander 11854 (yo 1804, † 1852).

Vävy: lääketieteen professori, FM ja LT Immanuel Ilmoni 12699 (yo 1814, † 1856).

Vävy: Nauvon kirkkoherra Johan Erik Emanuel Telenius 14089 (yo 1825, † 1864).

Yksityistod. saaja 15.1.1823: Karl Enebäck 13740.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 116a; HYK ms. AKA:17, Konsistorin registratuura 1799–1800 s. 139; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2042. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 360 (CXLVI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #832; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #954; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 73; B. Witting, Lohjan pedagogian matrikkeli 1754–1817. SSV 35 (1951–54) #204. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 269, 298; Y. Blomstedt, Suomalaisten ruotujakoisten joukko-osastojen vakinainen papisto... (1721–1808). SSV 31 (1947) s. 56; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #471R, 3122R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Lempäälä; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) s. 203.

Doria respondentti

Päivitetty 29.1.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Liljenstrand. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10924>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.