Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1797 Henrik Snellman 11073. * Kokkolassa (maaseurak.) 24.4.1780. Vht: Lohtajan kirkkoherra, FM Johan Snellman 8002 (yo 1757, † 1800) ja hänen 1. puolisonsa Katarina Sidensnöre. Ylioppilas Turussa kl. 1797 [Snellman] Henricus Ostrobotn. _ 781. Pohjalaisen osakunnan jäsen 26.1.1797 [1797] Henrichus Snellman die XXVI Januarii. Natus die XXIV Aprilis MDCCLXXX. | Philosophiæ Magister 1802; Apologist i Wasa 1802; Amanuens vid Bibliotheket i Åbo 1803; Eloqventiæ Docens vid Academien 1804; Vice Conrector i Åbo Skola 1804; Lector Seminarii Pædagogici vid Academien 1807; Theologie Professor 1812; Theologie Doctor 1817; Kyrkoherde i Wasa 1822; Contracts Prost 1824; Ledamot af Kejs. St. Wladimirs Ordens 4:de Class 1817. Dog den 11 Maj 1835. Respondentti 21.6.1800 pro exercitio, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. Respondentti 16.12.1801 pro gradu, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. FM 15.6.1802. Preeses 2.6.1804 pro venia docendi. Respondentti 21.11.1807 (teol.), pr. Jakob Bonsdorff 9660. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 14.12.1808. TT 15.6.1818 (nim. 20.7.1817). — Pohjalaisen osakunnan kuraattori 1806, kunniajäsen (1818). — Vaasan triviaalikoulun vt. apologista 1802. Turun akatemian kirjaston ylim. amanuenssi 1803, kaunopuheisuuden dosentti 1804. Turun katedraalikoulun vt. konrehtori 1804–06. Kasvatusopillisen seminaarin lehtori 1807, kolmas teologian professori 1812–22, samalla palkkapitäjänsä Paimion kirkkoherra 1813. Akatemian rehtori 1816–17. Turun tuomiokapitulin jäsen 1812–22. Vaasan ja Mustasaaren kirkkoherra 1822. Vt. lääninrovasti 1823, vakinainen 1824. † Vaasassa 11.5.1835.

Pso: 1806 Anna Katarina Gottschick († 1840).

Poika: kapteeni Niklas Henrik Snellman 15039 (yo 1832, † 1855).

Poika: Helsingin kirkkoherra Frans Arvid Snellman 15351 (yo 1835, † 1873).

Vävy: tilanomistaja Siuntiossa, luutnantti Karl Ludvig von Zansen 14014 (yo 1824, † 1874).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 177b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1540; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (v.l. 5.12.1812), (31.1.1813); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (12.12.1799); KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3220; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 379 (CXLVIII); S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1540. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 88; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 29; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 315; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1207 (Snellman Taulu 35); G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) passim; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #564R, 3192R, 3213R, 3628–3633P; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Turun koulu; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4912; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 135.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Snellman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11073>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.