Helsingin yliopisto

Tiedot

16.2.1749 Johan Lagus 7454. * Kesälahdella 16.10.1733. Vht: Kesälahden kirkkoherra Johan Lagus 5476 (yo 1725, † 1735) ja Elisabet Berner tämän 2. avioliitossa. Porvoon lukion oppilas 17.3.1746 – 12.1748. Ylioppilas Turussa 16.2.1749 [Lagus] Joh. Joh Vib _ 424. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1748/49] Johannes Joh:s Lagus. | Pastor in Idensalmi. Respondentti 7.12.1754 pro exercitio, pr. Pehr Kalm 6189. Respondentti 22.6.1756 pro gradu, pr. Johan Kraftman 5888. FM 2.8.1757. TT h.c. Uppsalassa 1.11.1800. — Loviisan pedagogion vt. kollega 1756, vakinainen 1758. Konrehtorin arvonimi 1758. Loviisan triviaalikoulun konrehtori 1760, rehtori 1769. Iisalmen kirkkoherra 1771. Rovasti 1776. Vt. lääninrovasti 1796, vakinainen 1801. Valtiopäivämies 1789, 1792 (ei ehtinyt perille matkavaikeuksien takia) ja 1800. † Iisalmella 3.4.1806.

Pso: 1772 Lovisa Benedicta Kraftman († 1791).

Appi: Porvoon lukion lehtori, FM Anders Kraftman 5591 (yo 1728, † 1791).

Poika: teologisen siveysopin professori, FM ja TT Anders Johan Lagus 10906 (yo 1794, † 1831).

Poika: sotatuomari, asessori Fredrik Lagus, v:sta 1804 Lagi 10907 (yo 1794, † 1816).

Poika: professori, kanslianeuvos, FM ja MOT Vilhelm Gabriel Lagus 11204 (yo 1798, † 1859).

Tyttärenpoika: maanmittausinsinööri Karl Johan Gregori Aminoff 13318 (yo 1819, † 1867).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 110b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #677; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1752]); KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1896. — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 296 (Porvoon lukion oppilasluettelo 1748); V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 62 (C); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 85 (C); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 289; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 206 ([Wistas i] Käselax.); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #340; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 96. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 285, 285, 285; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 225; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 768 (Lagus Taulu 50); A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 30; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 173 (Lagus Tab. 1); Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 363 (Lagus Taulu 65); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #789D, 815G, 1015D, 1665G, 1886R, 2092R, 2420opp., 3343D.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lagus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7454>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.