Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1771 Jakob Tengström 9006. * Kokkolassa 4.12.1755. Vht: Kokkolan pitäjänapulainen, FM Johan Tengström 6914 (yo 1743, † 1767) ja Maria Chydenius tämän 1. avioliitossa. Vaasan triviaalikoulun oppilas 10.1.1767. Ylioppilas Turussa sl. 1771 Tengström, Jac. Ostrob. _ 531. Pohjalaisen osakunnan jäsen 27.9.1771 [1771] Jacobus Tengstroem Die XXVII Sept: Natus die IV Decembris 1755. | A:o 1774. disputavit de pluviis matutinis et serotinis, præs. D. D. et Profess. Kalm. A:o 1775. Philosophiæ Candidatus. Eodem Præs. edidit dissert. grad: Om storskiftets nödvändighet. In Ejusd. anni prom. Philos. Magister denunciatus. A. 1778 ad Acad. Aboens. Moralium Docens. A. 1780 Philosoph. Adjunctus Extr. O. | A. 17‹–› Amanuensis Bibl. Academicæ. | Adjunctus Theol. ordinarius. A. 1784. Tertius Theologiæ Professor a. 1790. Theol. Doctor a. 1800. Episcopus Aboënsis & Acad. Procancellarius 1803. Membrus Reg. Ord. de Stella polari a. 1805. Eqves ordinis Imper. de St. Annæ in I:a Classe 1808. Archi Episcopus Finlandiæ a. 1817. | Denat. 26/12 1832. Respondentti 18.2.1775 pro exercitio, pr. Pehr Kalm 6189. FK 1775. Respondentti 1.6.1775 pro gradu, pr. Pehr Kalm 6189. FM 28.6.1775. Preeses 13.6.1777 pro venia docendi. Ylioppilas Uppsalassa 6.4.1780 Jacob Tengström Ostrobotn. (* 1755) Magister Docens ad Reg. Acad. Aboensem et Nobilis. D:norum Stockenström præceptor. Respondentti 1.11.1783, pr. Jakob Gadolin 6251. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 8.12.1784. TT h.c. Uppsalassa 1.11.1800. Riemumaisteri 10.7.1827. — Pohjalaisen osakunnan kuraattori 1778–88, kunniajäsen (1818). Turkulaisen osak. inspehtori 1790–1803. Teol. tiedek. promoottori 1818, 1827 ja 1831 (näistä kaksi viimeksi mainittua toteutettu ilman juhlallista promootiota). — Turun akatemian siveysopin dosentti 1778, filosofisen tiedekunnan ylim. apulainen 1780, vt. teologian apulainen 1783, vakinainen 1784, kolmas teologian professori 1790, samalla palkkapitäjänsä Piikkiön kirkkoherra 1785, Turun suom. seurak. 1790, Maarian 1795 sekä Turun tuomiokapitulin jäsen 1785. Akatemian rehtori 1799–1800. Turun hiippakunnan piispa 1803, arkkipiispa 1817, samalla palkkapitäjänsä Paraisten kirkkoherra 1803–32, Närpiön kirkkoherra 1811–32 ja Turun akatemian varakansleri 1803–17. Keskeinen kulttuurihenkilö. Valtiopäivämies Norrköpingissä 1800 ja Porvoossa 1809 (pappissäädyn puhemies). † Turussa (ruots. seurak.) 26.12.1832. ‡ Paraisille. Lapset aateloitu 1809 nimellä af Tengström.

Pso: 1787 Anna Kristina Caloander († 1831).

Poika: itämaisen kirjallisuuden apulainen, FM Karl Jakob Tengström, aatel. 1809 af Tengström 11861 (yo 1804, † 1823).

Poika: eläin- ja kasvitieteen professori, FM ja LT Johan Magnus af Tengström 12340 (yo 1810, † 1856).

Poika: aliluutnantti, FM Anton Fredrik af Tengström 12815 (yo 1815, † 1828).

Lanko: lääninrahastonhoitaja Karl Robert Caloander 8543 (yo 1764/65, † 1800).

Kasvattipoika: Turun hovioikeuden ylim. notaari Jakob Fredrik Tengström 12927 (yo 1816, † 1838).

Vävy: professori, kanslianeuvos, FM ja MOT Vilhelm Gabriel Lagus 11204 (yo 1798, † 1859).

Vävy: filosofian professori, FM Johan Jakob Tengström 11688 (yo 1803, † 1858).

Vävy: piirilääkäri, FM ja LT Lars Johan Prytz 11955 (yo 1805, † 1823).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 191b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1149; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (21.12.1783), (29.1.1790), (15.2.1803); HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Kustaa III:lle (2.6.1772, Österbotniska Nation); KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3473. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 203 (CXXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 104 (CXXIII); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 233; O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #1073; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1149; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 63. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 31, 57, 80, 122; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 37; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 102–106; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1289 (Tengström Taulu 3); K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #17; G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) passim; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 292 (af Tengström Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #617D, 1033D, 1047D, 1231R, 1991R, 1993R, 2258D, 2954D, 3630D, 3860–3873P; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 20; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 72; Suomen kansallisbiografia 9 (2007) s. 704.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 22.12.2007.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Tengström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9006>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.