Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1802 Johan Vilhelm Tuderus 11586. * Ilomantsissa 24.9.1786. Vht: Leppävirran kirkkoherra Gabriel Tuderus 9204 (yo 1774, † 1805) ja hänen 1. puolisonsa Maria Molander. Kuopion triviaalikoulun oppilas 23.5.1799 – 13.12.1800 (testim.). Porvoon lukion oppilas 26.2.1801 – 1802. Ylioppilas Turussa kl. 1802 Tuderus Joh. Gwilielm. Wiburg _ 875. Viipurilaisen osakunnan jäsen 15.2.1802 [1802 d. 15. Febr.] Johan Vilhelm Tuderus, nat. d. 29. Septembris 1786. patre Gabriele Tudero Pastore in Leppävirta, Savolaxiæ, E Gymnasio Borgoënsi. 3 Rd:. Merkitty Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin 15.2.1802 [1802 15. Febr.] \ Johan Wilhelm Tuderus \ 1786. \ Läppävirda \ Promoverad den 28 Juni 1805. | Fält Sekreterare 1808. Respondentti 18.12.1802 pro exercitio, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. Respondentti 20.6.1805 pro gradu, pr. Johan Fredrik Wallenius 9531. FM 28.6.1805. — Sotasihteeri 1808. Muutti Tukholmaan. Asessori. Tehnyt ruotsinkielisiä käännöksiä. † Tukholmassa (suom. seurak.) 27.6.1810. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 197b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1294; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (3.12.1804); Stockholms stadsarkiv, Bouppteckning 1810-IV-518. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 430 (CLIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 127 (CLIII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1158; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 191; K. Wirilander, Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Triwialskola 1788–1815. SSJ 27 (1970) #104. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1317 (Tuderus Taulu 11); Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 164 (Tuderus Taulu 37); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3229R, 4118R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #431.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Vilhelm Tuderus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11586>. Luettu 14.6.2024.

Ks. myös viittausohje.