Helsingin yliopisto

Tiedot

13.9.1777 Johan Fredrik Wallenius 9531. * Turussa (ruots. seurak.) 14.8.1765. Vht: matematiikan professori, FM Martin Johan Wallenius 6924 (yo 1743, † 1773) ja hänen 2. puolisonsa Renata Frosterus. Ylioppilas Turussa 13.9.1777 [Wallenius] Johan Fridric, Ab. _ 567. | 1067. Respondentti 8.6.1781 pro exercitio, pr. Johan Haartman 6683. FK 3.1782. Respondentti 14.6.1782 pro gradu, pr. Karl Niklas von Hellens 8554. FM 20.6.1782. LK 6.1785. Lupa kolmen kuukauden Tukholman-matkaa varten, siellä lasaretissa palvellakseen, pöytäkirjassa 2.6.1785. Matkapassi 3½ kuukauden Tukholman-matkaa varten 30.6.1785. LL 12.1785. Todistus Hämeen läänin piirilääkärin viran hakemista varten registratuurassa 23.9.1786. Matkapassi muutamaksi viikoksi Hämeenlinnaan matkustamista varten 19.12.1786. LT 28.5.1790. Riemumaisteri 21.6.1832. — Uusmaalaisen osakunnan inspehtori 1811–26, Boreaalisen osakunnan 1811–26, Turkulaisen osakunnan –1826. Uusmaalaisen osakunnan kunniajäsen 1826. Fil. tiedek. promoottori 1819. — Turun akatemian konsistorin amanuenssi 1785. Hämeen piirilääkäri 1786, samalla Hämeenlinnan lasaretin lääkäri 1787–94 ja Hämeenlinnan sotilassairaalan lääkäri 1789–94. Uudenmaan piirilääkäri 1794–1800, samalla sotilaslääkäri Viaporissa 1795–99. Asessori 1794. Turun akatemian lääketieteen demonstraattori ja lääketieteen apulainen 1800, kaunopuheisuuden ja runousopin professori 1805, ero täysinpalvelleena 1826. Akatemian rehtori 1815–16. Kanslianeuvos 1822. Sanomalehtimies. Painotarkastaja Turussa 1830. † Turussa (ruots. seurak.) 12.1.1836. Naimaton.

Yksityistod. saaja 28.5.1813: Gustaf Idestam 12621.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 204a; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 218'; HYK ms. AKA:26, Konsistorin pöytäkirjat 1783–1785 s. 73'; HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (1.3.1800), (26.2.1805), (30.6.1826); KA Ansioluettelokokoelma. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 244 (CXXIX). — J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria II:1 (1823) s. 80; J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria. Supplement (1835) s. 192; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 316; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1347 (Vallenius Taulu 10); G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) passim; G. Johnsson, Suomen piirilääkärit 1749–1927. SSV 11 (1927) s. 15; A. Gräsbeck, S:t Johannes Logen S:t Augustins matrikel 1762–1808. SSV 35 (1951–54) #303; S. Högberg (utg.), Matrikel över ledamöter av Kungl. patriotiska sällskapet 1766–1815. Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 13 (1961) #787 (28.3.1795); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1405R, 1711R, 1863D, 4106–4155P; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5639; A. E. Rintala, Turun 1700-luvun kirurgit. Hippokrates 23 (2006) s. 28; Suomen kansallisbiografia 10 (2007) s. 282.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 22.12.2007.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Fredrik Wallenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9531>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.