Helsingin yliopisto

Tiedot

1.6.1813 Gustaf Idman, adopt. 1819 Idestam 12621. * Huittisissa 26.1.1802. Vht: Huittisten kirkkoherra Daniel Idman 9654 (yo 1779, † 1806) ja Ulrika Charlotta Mörtengren tämän 1. avioliitossa. Yksityistodistus 28.5.1813. Pääsykuulustelu 31.5.1813. Ylioppilas Turussa 1.6.1813 [Idman] Gust., Satac., _ 1034. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 2.6.1813 1813. Jun. II. Gustavus Idman Hvittisensis Natus anno 1802 XXIII Februarii | Nobilitatus Idestam A:o 1819. Eod. A:o Prom. Phil. Mag:r. | Veniam auscultandi ad Dicasterium Supr. Ab. nactus 1821. | Ordin. Cancellist i Åbo HofRätt 1822. | Bergmästare. Respondentti 22.6.1818 pro exercitio, pr. Pehr Adolf von Bonsdorff 12321. FK 16.3.1819. Respondentti 26.6.1819 pro gradu, pr. Johan Gadolin 9305. FM 28.6.1819. Tuomarintutkinto 28.5.1821. Turun hovioikeuden auskultantti 6.6.1821. Preeses 1.12.1824 (Kemisk undersökning af slagger, tillkomne vid smältningar af malm från Orijervi koppargrufva). — Aateloitu (adopt.) 1819. Turun hovioikeuden kanslisti 1822. Suomen vuorimestari 1826. Tampereen masuunin perustajaosakas 1842. Omisti Tyrvännön Lahdentaan. † Tyrvännössä 9.5.1851.

Pso: 1827 Anna Sofia Trapp († 1872).

Poika: lääninsihteeri Josef Frans Oskar Idestam 16353 (yo 1846, † 1908).

Poika: senaattori, hovioikeudenneuvos Gustaf Richard Idestam 16709 (yo 1849, † 1915).

Poika: toimitusjohtaja, FM Knut Fredrik Idestam 17669 (yo 1857, † 1916).

Lanko: senaatin prokuraattori, valtioneuvos Karl Vilhelm Trapp 13014 (yo 1817, † 1856).

Vävy: tamperelainen teollisuusmies, varatuomari Adolf Törngren 15843 (yo 1840, † 1895).

Vävy: laamanni August Fredrik Reinhold Blåfield 16104 (yo 1843, † 1901).

Vävy: senaattori Albert Verner Nykopp 16153 (yo 1843, † 1882).

Yksityistod. antaja 28.5.1813: Johan Fredrik Wallenius 9531.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 95b; HYK ms., Satak. osak. matr. II #1436; HYKA TAA Bb, Tutkintoja koskevat luettelot 1796–1828; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1818 (24.10.1818, Todistus); HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1821 (2.6.1821, Todistus); HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1813; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #866. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 526 (CLXIV). — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 655 (Idman Taulu 11); G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 63; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 804; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 162 (Idestam Tab. 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #629R, 1279R, 1826P; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7306; Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 282; Suomen kansallisbiografia 4 (2004) s. 253.

Doria respondentti
Doria praeses

Päivitetty 15.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Idestam. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12621>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.