Helsingin yliopisto

Tiedot

23.6.1815 Paul Henrik Krogius, vuodesta 1817 Edelheim 12836. * Porvoossa 5.3.1801. Vht: senaattori Fredrik Vilhelm Krogius, aatel. 1817 Edelheim 10313 (yo 1787, † 1833) ja hänen 1. puolisonsa Anna Maria Franzén. Yksityistodistus 22.6.1815. Pääsykuulustelu 23.6.1815. Ylioppilas Turussa 23.6.1815 [Krogius] Paullus Henr. Wib. _ 1067. Viipurilaisen osakunnan jäsen 26.6.1815 26/6 1815 \ Paul Henrik Krogius | upphöjd i Adeligt stånd under namn af Edelheim \ 5/3 1801 \ Lagman \ Åbo \ Promov. 1819 | Den 21 Junii 1823 efter underg. Juris Cand. Ex. uttagit betyg för ingå vid Kejserl: Åbo HRätt. | 1837 Protocolls Secreterare i Kejs. Senat. Justit. Departement. | Referendarie Sekreterare och Led. i K. S. Respondentti 2.12.1818 pro exercitio, pr. Axel Gabriel Sjöström 12274. FK 16.3.1819. Respondentti 19.6.1819 pro gradu, pr. Johan Fredrik Wallenius 9531. FM 28.6.1819. MOK 27.6.1823. Todistus oikeuslaitoksen palvelukseen pyrkimistä varten registratuurassa 1.7.1823. Turun hovioikeuden auskultantti 8.10.1823. MOT 17.7.1840. — Senaatin oikeusosaston ylim. kopisti 1824, prokuraattorintoimituskunnan kopisti 1826, oikeusosaston kopisti 1827, kanslisti 1832, protokollasihteeri 1837, esittelijäsihteeri 1841, ero 1844. Samalla sotaviskaali Suomen ylisotaoikeudessa 1826–31, 1837–49. Senaatin oikeusosaston jäsen 1844. Samalla tie- ja vesikulkulaitosjohtokunnan jäsen 1845. Valtioneuvos 1854. † Helsingissä 24.6.1855.

Pso: 1844 serkku Emilia Kristina af Brunér († 1854).

Appi: Oulun laamannikunnan laamanni Jonas Brunér, aatel. 1840 af Brunér 10716 (yo 1792, † 1848).

Poika: varatuomari Paul Wilhelm Jonas Edelheim 18260 (yo 1863, † 1875).

Yksityistod. antaja 22.6.1815: Karl Niklas Keckman 12230.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 107b; HYK ms., Viip. osak. matr. II #1604; HYKA TAA Bb, Tutkintoja koskevat luettelot 1796–1828; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1823; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1815; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #908. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 556 (CLXVII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 241. — G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 46; A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 197; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 78 (Edelheim Tab. 2); M. Mali, Korkein oikeus 1809–1959 (1959) s. 147; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3588R, 4149R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3641.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Paul Henrik Edelheim. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12836>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.