Helsingin yliopisto

Tiedot

1658/59 Henning Johan Grass Henningius Johannes, nobilis 1286. * 6.1.1649. Vht: Pohjanmaan läänin maaherra, vapaaherra Gustaf Grass († 1694) ja Margareta de la Motte. Ylioppilas Turussa 1658/59 Grass Henning Nobil: _ 60. Ylioppilas Giessenissä 16.10.1666 Henningus Johannes Grass, Finlandus. — Ratsumestari. Halikon ja Piikkiön kihlakuntien tuomiokunnan tuomari 1680, ero 1682. Ratsumestari. Majuri (1688). Vapaaherra isänsä kanssa 1689. ‡ Kiikassa 11.1713.

Pso: 1:o 1675 Anna Margareta Forbes; 2:o Anna Margareta Yxkull; 3:o Sofia Margareta Boije (af Gennäs) († 1728).

Appi: eversti Ernst Johan Forbes U89 († 1677).

Appi: vara-amiraali Krister Boije U84 († 1679).

Lanko: Turun hovioikeuden asessori Daniel Gyldenstolpe 743 (yo 1649/50, † 1691).

Lanko: Turun hovioikeuden asessori Claes Jägerhorn 773 (yo 1650, † 1675).

Lanko: kihlakunnantuomari Johan Walstenius, aatel. 1693 Wallensteen 1578 (yo 1662/63, † 1727).

Sisarenpoika: luutnantti henkikaartissa Karl Gustaf Bäck 3481 (yo 1687/88, † 1700).

Vävy: luutnantti Johan Albogius, myöh. Ahlbom 3214 (yo 1684/85).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 75a; KA valtakunnanregistratuura 3.12.1653 f. 212 (Heradzhöffdinge Fullmacht för Laagläsaren Gustaf Gras), 16.1.1657 f. 278 (Gustaf Grass vocation till Åboo Håffretz Assessorat), 13.11.1662 f. 378 (Till Cammaren för Gustaf Grass att få byta Conditionen på sine egne hemman etc.), 21.7.1663 f. 214 (Fullmacht för Gustaff Grass, på vice Præsidentskapet uthi Finlandz Hoffrätt), 21.7.1663 f. 217, 20.8.1663 f. 288 (Attestatum på någre godz i Finlandh för Vice Præsidenten i Åbo Hoffrätt Gustaff Grass), 9.10.1663 f. 328, 16.12.1671 f. 221 (Tillståndh för Gustaff Johan Grass att få försällia någre Norrköpings besluts gods i Finlandh), 2.10.1674 f. 333–335, 18.6.1680 f. 274 (Confirmation på någre Godz för vice Præsid:n i Åbo Hof Rätt Gustaf Grass), 18.6.1680 f. 277 (Confirmation på Halike Häradz Ränta för vice Præsid:n Gustaf Grass), 30.12.1680 f. 906 (Häradzhöfdinge Fullmacht för Henning Johan Grass), 11.7.1685 f. 383, 10.9.1685 f. 443 (Landzhöfd: Fullmacht för Gustaf Grass uthi Österbottn effter Landzhöfd: Didrich Wrangel), 12.9.1685 f. 458 (Till Landzhöfd. Gust: Grass at i Åbo förblifwa till dhess hans Successor dijtkommer), 8.2.1686 f. 37 (Till Landzhöfd. Gustaf Grass swar först om dhen goda Ordning han funnit wid Landz Cancelliet och sedan om Indehlningzwärket uthi dhess Höfdingedöme), 19.3.1686 f. 111, 19.4.1686 f. 142, 26.5.1688 f. 276 (Till Landzhöfdingen Gustaf Grass tillstånd at få resa till Åbo på 2 Månader), 16.4.1691 f. 136; KA mf. ES 1747 (cc 7) Marttilan käräjät 22.–23.4.1650 f. 10 (Junckaren Gustaf Grass till Coskis ... öffwerstens Henningh Grasses arfwingar); KA mf. ES 1785 (ee 10) Uudenkylän, Orimattilan ja Iitin käräjät 4.–5.3.1675 s. 52 (Kom för Rätta Leut:n wällb: Henningh Johan Grass och å sin Swärfaders Öfwerstens wällb:ne H:r Ernest Forbus wäg:r gaf tillkänna, att); KA mf. ES 1721 (bb 9) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 8.–10.11.1675 s. 55 (Förekom Leut:n wällb: Henning Johan Grass, och angaf att han af sin H:r Swärfadher, Öfwersten wällb: Ernest Forbes bekommit ett Allodial Sätterij Trännes be:nd i Pärnå Sochn belägit, williandes och ett annat lijtet Sätterij Rosendhal wed Nampn, äfwen som Steensböhle, för den trånga lägenheeten, efter han det sielf åboor under samma Trännes Sätterij draga), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 16.–18.11.1675 s. 58 (et jordaskifte), 59; KA mf. ES 1965 (nn 7) Oriveden käräjät 15.11.1688 s. 837, Oriveden käräjät 4.1.1689 s. 883 (katso 1866); KA mf. ES 1966 (nn 7) Tyrvään käräjät 30.8.–2.9.1689 s. 1169; KA mf. ES 1971 (nn 17) Tyrvään käräjät 15.–16.5.1701 s. 263 (een d: 19 Apr: 1689 af häradzhöfdingen högwälborne Baron Henning Grass oprättat ... skrift, hwarmedelst H:r Baron Grass testamenterar sin nu warande Fru wälborne Fru Sophia Boije alla dhe mobilier och löössören ehwad nampn dhe hafwa kunde, hwilka honom efter des förra Fru Anna Uxkul tillfallit och tillfalla skohla i fullie af hennes giorde Testamente ... Fru Anna Uxkuls testamentz Skrift som ähr daterat d: 11 Julii 1686). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 77 (XIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 501; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 37, 39; Die Matrikel der Universität Giessen 1608–1707 (hrsg. v. E. Klewitz und K. Ebel, 1898) s. 55. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 155 (Grass Tab. III); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 110 (friherrliga ätten Grass Tab. 2); H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 24; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2017G; C. Callmer, Svenska studenter i Giessen. Lychnos 1969–1970 (1971) s. 187.

Doria gratulantti

Päivitetty 14.6.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henning Johan Grass. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1286>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.