Helsingin yliopisto

Tiedot

16.6.1818 Jakob Johan Grönros 13212. * Hämeenlinnassa 4.8.1801. Vht: Rengon kappalainen Simon Grönros 10497 (yo 1789, † 1814) ja Maria Charlotta Lundgren. Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas 30.8.1813. Ylioppilas Turussa 16.6.1818 Johannes Jacobus Grönros. Hämäläisen osakunnan jäsen 16.6.1818 [MDCCCXVIII Junii] 16. Jacobus Johannes Grönros, natus die 4. Augusti anno 1801. patre Sacellano Simone Grönros. | Philos. Mag. 27/6 1823. | afgången med Betyg d. 15 Nov. 1823 att blifva prest i Borgå stift | Stod, såsom Curam gerens i Leppävirta d: Vice Pastor, Pastoral Examen i Borgå d. 15 Junii 1838: Approbatur. Respondentti 30.11.1822 pro exercitio, pr. Axel Gabriel Sjöström 12274. Stipendiaattiteesi 14.12.1822, pr. Johan Henrik Avellan 10546. FK 25.4.1823. Respondentti 19.6.1823 pro gradu, pr. Johan Gadolin 9305. FM 27.6.1823. Todistus registratuurassa 13.12.1823. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 22.12.1824. — Leppävirran kirkkoherran apulainen 1824. Varapastori 1830. Ristiinan vt. kirkkoherra 1835–37. Luumäen kirkkoherra 1848 (kuoli ennen virkaan astumista). † 21.3.1848.

Pso: 1832 Lovisa Vilhelmina Hartman († 1884).

Yksityistod. saaja 11.6.1823: Samuel Heintzie 13798; 26.5.1824: Bengt Vilhelm Kraftman 13926; Gustaf Vilhelm Savander 14583.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #192; HYKA, Album 1817–65 s. 19; HYKA TAA Bb, Tutkintoja koskevat luettelot 1796–1828; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1823; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1121. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 577 (CLXIXb); E. Suolahti, Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. SSJ 4 (1927) #145; S. Myllyniemi, Hämeenlinnan Triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. HSJ 3 (2004) #286. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 33; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #209R, 1290R, 3608R; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 166.

Doria respondentti

Päivitetty 7.1.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Johan Grönros. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13212>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.