Helsingin yliopisto

Tiedot

9.6.1821 Johan Lorentz Lagus 13470. * Turussa (ruots. seurak.) 10.10.1805. Vht: teologisen siveysopin professori, FM ja TT Anders Johan Lagus 10906 (yo 1794, † 1831) ja Sigrid Helena Hoffrén. Turun katedraalikoulun oppilas 4.2.1818 (in cl. tert.) – 2.10.1819 (abiit cum testim. e cl. conrect.). Viipurin lukion oppilas 14.9.1819 – 11.4.1820. Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 9.6.1821. Viipurilaisen osakunnan jäsen 9.6.1821 [9/6 1821] \ Johan Lorents Lagus \ 10/10 1805 \ Theol: Doct:r och Professor \ Åbo \ Lector i Ryska Språket vid Gymnas. i Wiborg år 1829. | Khde i Lampis. Respondentti 21.6.1823, pr. Vilhelm Gabriel Lagus 11204. Todistus registratuurassa 4.10.1827. Venäjän kieliopintoja Moskovassa valtion apurahalla 1827–28. Filologian kandidaatti Moskovassa 31.12.1829. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 27.5.1837. — Viipurin lukion venäjän kielen lehtori 1829. Lammin kirkkoherra 1842, Iisalmen 1854. Rovasti 1846. Vt. lääninrovasti 1851, vakinainen 1854. Kuopion tuomiokapitulin jäsen 1876–79. † Iisalmella 20.9.1881.

Pso: 1842 Amalia Karolina Augusta Tamelander († 1869).

Appi: Karjalan laamannikunnan laamanni Bror Adam Tamelander 12560 (yo 1812, † 1872).

Poika: maanviljelysneuvos Johannes Lagus 18535 (yo 1865, † 1922).

Poika: tehtaansaarnaaja Varkaudessa, FM Wilhelm Lagus 19926 (yo 1875, † 1896).

Poika: suom. normaalilyseon lehtori, FM Lars Reinhold Hirvensalo 19927 (yo 1875, † 1918).

Yksityistod. antaja isä: Anders Johan Lagus 10906.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #1771; HYKA, Album 1817–65 s. 59; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1827; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1902. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 613 (CLXXII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; H. Hornborg och I. Lundén Cronström, Viborgs gymnasium 1805–1842. Biografisk matrikel. SSLS 388 (1961) #201; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 268. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 341, 346; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 229, 450; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 769 (Lagus Taulu 52); Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 365 (Lagus Taulu 67); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2136R; Suomen kansallisbiografia 5 (2005) s. 671; K. Ketola, Ryssän koulussa (2007) s. 230.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lorentz Lagus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13470>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.