Helsingin yliopisto

Tiedot

22.5.1822 Anders Wikman 13625. * 25.5.1803. Vht: varatuomari Anders Henrik Wikman 9038 (yo 1772, † 1817) ja Maria Fredrika Stenfelt. Helsingin triviaalikoulun oppilas 1.2.1817 – 10.8.1820 (testim.). Maanmittausoppilas 4.7.1820. Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 22.5.1822. Viipurilaisen osakunnan jäsen 22.5.1822 22/5 1822 \ Anders Wikman \ 25/5 1803 \ Vice Häradshofdinge \ Liebelitz \ Den 19 Junii 1823 uttagit betyg för att ingå vid Landtmäteri Staten. Todistus maanmittauskuntaan pyrkimistä varten 19.6.1823 (todistus mainitaan osakunnan matrikkelissa, muttei konsistorin registratuurassa). Maanmittausauskultantti 2.7.1823. — Varamaanmittari Kuopion läänissä 1825, komissiomaanmittari 1828. † Nurmeksessa 4.11.1833.

Pso: 1827 Johanna Winter († 1855).

Appi: Nurmeksen kirkkoherra, FM Adolf Henrik Winter 10834 (yo 1793, † 1824).

Poika: Vaasan hovioikeuden ent. auskultantti Anders Odert Wikman 16676 (yo 1848, † ?1861).

Yksityistod. antaja: Jakob Bonsdorff 9660.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #1806; HYKA, Album 1817–65 s. 71; KA Ansioluettelokokoelma; KA Maanmittaushallitus, Oppilaiden luettelo 1813–1837 f. 41. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 633 (CLXXIII); R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 138; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 274. — E. O. Vaajakallio (toim.), Suomen maanmittarit 1628–1928 (1929) #559.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Wikman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13625>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.