Helsingin yliopisto

Tiedot

1659/60 Kristoffer Hollender Christophorus Johannis, Viburgensis 1381. Vht: rahastonhoitaja ja muonamestari Hans Hansson Hollender Ridder († Turussa 1658) ja Brita Johansdotter. Ylioppilas Turussa 1659/60 Hollender Xph. Johannis _ 63. ‡ mahdollisesti Turussa 10.11.1661.

Serkku: vänrikki Petter Hollender Ridder U316 († 1683).

Veljenpoika: Kurkijoen kirkkoherra Hans Hollender 2946 (yo 1681, † 1706).

Lanko: asianajaja Gideon Ingerman 2267 (yo 1673).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 90b; KA valtakunnanregistratuura 20.11.1651 f. 307 (Donation på någre Ödhen i Wijborgh för Bookhållaren dersammestädes Hans Hansson Hållender); KA mf. ES 1720 (bb 4) Pohjan, Karjalohjan ja Kiskon käräjät 14.3.1649 f. 187 (Framträdde, Hanss Hållandher, och nu Lagligen ifrån sigh seger alle tree Hemmanen, han af ödhe i Kåpparöö optagitt hafuer); KA mf. ES 1838 (jj 20) Äyräpään kihlakunnan käräjät 14.–17.12.1675 s. 83 (Då framträdde Capit: Lieut: Manhafftig Petter Hollender Ridder och påminte Rätten om den twist han å sinn Hustrus och hennes förre Mans Sahl: Hendrich Fechtenbergz Erf:rs wägnar hafwer medh Högwälborne Grefwe Leonhardt Johan Wittenbergz Von Deberg bönder i Kuusa by). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 83 (XX); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 150 (10.11.1661, ‡ sal. rentemestares Petter‹!› Hollen[d]ährs son). — G. Luther, Släkten Hollender Ridder. Genos 63 (1992) s. 4.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristoffer Hollender. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1381>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Hollender, Xph. Johannis. p. 63.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 83.