Helsingin yliopisto

Tiedot

1659/60 Anders Kitt Andreas Andreæ, Ostrobotniensis 1384. Vht: Oulun kihlakunnan kruununvouti Anders Alexandersson Kitt (Keith, † 1643) ja Katarina Jakobsdotter Tysk tämän 1. avioliitossa (pso 2:o Kokkolan pormestari Daniel Jönsson Svart, † 1692). Ylioppilas Turussa 1659/60 Kith Andr. Andreæ _ 63.

Eno: Kalajoen kappalainen Jakob Teudschovius 357 (yo 1643, † 1675).

Velipuoli: Daniel Swart 2240 (yo 1672/73).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 105a; KA valtakunnanregistratuura 23.12.1643 f. 225 (Till Landzhöfdingen i Österbotten angående Fougdens Anders Kittes procedere medh Almogen i Köpmannegodz och wahrnos oppköpande), 25.10.1645 f. 230 (Till Cammaren för Anders Kitz Enkia [Karin Jacobsdotter be:dh], att niuta frijheet och tillgifft för den åtherstående rest som hon vthi råkat hafwer i det hennes man drunknade medh een skutha, der uthi han hade en stor deel af Chronones Ränther); KA mf. ES 2028 (rr 6) Oulun käräjät 1.–3.2.1647 f. 221v (Jöran Jöranson i Uhlå Follmechtighatt af Sal: Fogtens Anders Kittens Enckia), 223v (Jacob Anderson fordom Bårghmestare i Uhlå kärde till Staffan Sigfredhson fordom Fierdningzmannen på Carlöön åm 28 D:r 2 Öre 2 P: och 10 T:r Tiera Smör 12 Lb: Tråån 26 Lb: huilka han skulle åth hans Sal: Mågh Anders Kitt skylldigh blifwitt den tijdh han befallningzman och denne hans Fierdningzman waar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 83 (XX). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 223; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7567; J-P. Jalava, Eräs Keith-suku Suomessa 1600- ja 1700-luvuilla. Genos 63 (1992) s. 13.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Kitt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1384>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.