Helsingin yliopisto

Tiedot

1672/73 Daniel Swart Daniel Danielis 2240. Vht: Kokkolan pormestari Daniel Jönsson Svart († 1692) ja Katarina Jakobsdotter Tysk tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1672/73 [Swart] Dan. Danielis _ 110.

Eno: Kalajoen kappalainen Jakob Teudschovius 357 (yo 1643, † 1675).

Velipuoli: Anders Kitt 1384 (yo 1659/60).

Lanko: Isonkyrön kappalainen Gustaf Brennerus 1397 (yo 1660, † 1695).

Lanko: Ilmajoen kappalainen Isak Peldanus 1518 (yo 1662, † 1699).

Lanko: lainlukija Isak Carlingius, myöh. Carling 1650 (yo 1663, † 1672).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 188b; KA mf. ES 2026 (qq 1) Kokkolan käräjät 23.–27.8.1678 f. 115 (Borgmestaren Wel:t Daniel Svart); KA mf. ES 2094 (ss 32) Laihian käräjät 11.–12.2.1710 s. 185 (Booktryckaren ifrån Stockholm Jöran Bergstedt å sin och sine medarfwingars wägnar tilltalte Thomas och Johan Swart ifrån Swartila by, angående deras afledne Moders Hust: Ingeborgz arff. Och som bem: Swartila boar hafwa klufwet hemmanet sig emellan, Ty hafwa de och wid klyfningen delt hemmanetz geld, som sees af ett i Rätten upwist arfskifftes Instrument), Vähänkyrön käräjät 14.–15.3.1710 s. 512 (Jöran Bergstedt ifrån Stockholm och Brodren Michel Jöransson i Martola fordrade deras Sal: faders Jöran Mattssons uthlänte Spanmål), 526 (Booktryckaren ifrån Stockholm Jöran Bergstedt fordrade både sitt resterande Fäder- och Mödernes arff uthaff sin Broder Michel Karhu); KA mf. ES 2095 (ss 34) Vähänkyrön käräjät 18.–19.3.1712 s. 486 (Sahl: Booktyckare Gesällens Jöran Bergstedtz Enckas Kirstin Erichzdotters Fullmechtige Handelssmannen Johan Hindrichson ifrån Wasa opwiste ett Inventarium Dat: Stockholm d: 9 Sept: sidstl: ... Jörans broder Michel Karhu); KA mf. ES 2031 (rr 12) Kokkolan käräjät 16.1.1668 f. 87v (Bårgmestaren Daniel Swardt Leth förste gångon Upplyssa Winikala hemmanedt som han af Lars Jönsson kiöpt hafwer för 66 2/3 D:r Sölf:r m:t, Huar emodt Lars Anderson inlade på Anders Murikz och Olof Pålssons wägna een skrifft). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 143 (XXXIII). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 219; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7570; Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 50 (1979) s. 26.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Swart. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2240>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.