Helsingin yliopisto

Tiedot

1660/61 Samuel Gyldenstolpe Samuel Michaelis, nobilis 1427. * Turussa 24.10.1649. Vht: Turun hovioikeuden asessori, professori, FM ja MOT Mikael Wexionius, aatel. 1650 Gyldenstolpe U8 († 1670) ja Susanna Crucimontanus. Ylioppilas Turussa 1660/61 [Gyllenstolpe] Sam. Michaelis _ 64. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1665 – kl. 1668. Oraatio 19.6.1667. Oraatio 1671. Ulkomaanmatka 1676. — Tukholman ja Södermanlandin maakunnan inspehtori nähtävästi 1671. Södermanlandin ja Närken maakuntien inspehtori 1679. — Turun akatemian kirjastonhoitaja 1668, käytännöllisen filosofian (valtiotieteen ja historian) professori 1671, pidätetty virantoimituksesta salavuoteuden takia, palautettu virkaan 1680. Ylä-Satakunnan kihlakunnan tuomiokunnan tuomari 1681, ero 1691. † Turussa 9.4.1692. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 78b; KA valtakunnanregistratuura 8.6.1671 f. 80 (Fullmacht för Samuele Gyllenstålpe att wara professor Historiarum i Åboo), 27.5.1686 f. 317 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz angående dhe förseende som Häredzhöfdingen Sam. Gyldenstolpe uti sitt dommare Embete skall hafwa begångit att han dherföre skall Fiscaliter blifwa anklagat och Landz Secret: Wilstadius 1925 så länge förstår Häradzhöfdinge tiensten till dess han sig ifrån slijke beskyllningar befrijat); KA mf. ES 1928 (mm 20) Ylim. käräjät Karkussa 27.9.1690 s. 373 (beswär emot Häredzhöfdingen Wälb: Samuel Gyllenstållpe och Lensman Per Michellsson i Packala). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 87 (XXI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 493, 528–529; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 19, 232, 264, 265, 291, 294, (313), (318), 324, 331, 348, 365–368, 385–386, 520; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 40 (5.12.1671), 232 (16.8.1692, ‡); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 169 passim; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 109 passim; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 101 passim; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #681. — J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 140; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 282; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 211 (Gyldenstolpe Tab. 1); T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 494 (Gyldenstolpe Tab. 1); H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 28; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1G, 747G, 914D, 914G, 943G, 978G, 980G, 1323–1333aP, 1323G, 1324G, 1326D, 1326G, 1329G, 1330G, 1331G, 2153D, 2156G, 3758G, 3772G, 3783D, 3812D; M. Isotalo, Historianopetus Turun akatemiassa 1640–1713. Collegium scientiae. SKHST 125 (1983) s. 201; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 102; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #815, 1117G, 1267, 1550D, 1721–1734, 2134G, 2236, 2258G, 2568H (‡), 2726, 3496G, 3794, 4250.

Doria gratulantti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.3.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Gyldenstolpe. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1427>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.