Helsingin yliopisto

Tiedot

20.12.1667 Lars Willstadius Laurentius Jonæ, Smolandus 1925. * noin 1650. Kotoisin Smålandista. Ylioppilas Turussa 20.12.1667 Willstadius Laur. Jonæ Smol _ 94. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1667] d. 20 ‹Kuukausi sept. on yliviivattu ja sen sijaan on kirjoitettu Decemb. Laurentius Jonæ Wilstadius. \ Postea Consul Aboënsis. — Turun hovioikeuden asianajaja (1670), notaari 1680, varasihteeri 1683. Turun ja Porin läänin lääninsihteeri 1683–86. Ylä-Satakunnan tuomiokunnan vt. tuomari 1687. Turun oikeuspormestari 1690. ‡ Turussa 28.5.1703.

Pso: (jo 1681) Sara Rothovius († 1716).

Appi: Turun katedraalikoulun rehtori, FM Matias Rothovius 745 (yo (1650), † 1670).

Poika: Turun hovioikeuden asianajaja Johan Willstadius 3995 (yo 1693/94, † 1710).

Poika: Danderydin kirkkoherra, FM Lars Willstadius 3996 (yo 1693/94, † 1727).

Poika: kapteeni Matias Willstadius 4657 (yo 1702).

Lanko: Maalahden nim. kirkkoherra Jakob Laxenius 618 (yo 1648, † 1687).

Vävy: Turun raastuvanoikeuden notaari Matias Humalander 3767 (yo 1691, † 1705).

Vävy: Laitilan kirkkoherra Johan Montin 4603 (yo 1701, † 1745).

Sukulainen(?): Kokkolan pormestari Jakob Willstadius 2716 (yo 1679, † 1693).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 212b; HYK ms., Smål. osak. matr. #136; KA valtakunnanregistratuura 4.8.1682 f. 495 (angående den strijdigheet be:te Ryttare bönder hafft medh Prästebohlets Fullmechtige Laurent Wilstadio om Kåningola Ängh, katso 12), 27.5.1686 f. 317 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz angående dhe förseende som Häredzhöfdingen Sam. Gyldenstolpe 1427 uti sitt dommare Embete skall hafwa begångit att han dherföre skall Fiscaliter blifwa anklagat och Landz Secret: Wilstadius så länge förstår Häradzhöfdinge tiensten till dess han sig ifrån slijke beskyllningar befrijat), 4.1.1690 f. 22 (Fullmacht för Lars Willstadius att wara justitiæ Borgmästare i Åbo uthi Beckij (katso 1374) ställe), 27.8.1703 f. 285 (Justitiæ Borgmestare fullmackt i Åbo för Johan Saels 3229 ... medelst Lars Wilstadii dödelige frånfälle Justitiæ Borgmestare Beställningen uti Åbo är kommen at blifwa ledig); KA mf. ES 2080 (ss 3) Mustasaaren käräjät 26.–27.8.1678 s. 204; KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 21.1.1691. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 122 (XXVIII), 484 (Tillägg och rättelser. XXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 74 passim; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 149 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 302, 397; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 34 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 79, 151, 165, 169; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 19 (28.5.1703, ‡ borgmästaren Laurentius Wilstadius); P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #136. — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 163 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 22); A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 610; Y. Raevuori, Turun 1600-luvun lainoppineita asianajajia. Defensor Legis 30 (1949) s. 156; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #707D, 707G, 1454D, 1700D, 1702D, 2616D, 2619D, 2622D, 3977D, 4227D, 4236D; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1853 (1714, leski), 3021 (1715, leski), 4251 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1043, 1526, 1857G, 4276D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 26.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Willstadius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1925>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.