Helsingin yliopisto

Tiedot

1.10.1829 Vilhelm Boxström 14637. * Viitasaarella 28.2.1810. Vht: Rautalammin kirkkoherra, FM ja TT Johan Boxström 10086 (yo 1784, † 1836) ja Eva Fredrika Krogius. Kuopion triviaalikoulun oppilas 8.2.1821 – 17.1.1826 (testim.). Porvoon lukion oppilas 3.3.1826 – 18.6.1829 (dim.). Ylioppilas Helsingissä 1.10.1829 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 20). Hämäläisen osakunnan jäsen 6.10.1829 [1829] Die VI Octb Wilhelmus Boxström natus die XXVIII Februarii 1810 in paroecia Vitasaari patre Theologiae Doctore, Praeposito nec non Ordin: Imperial: de S:to Volodomiro in quarta classe Membro Johanne Boxström, in album Universitatis delatus die III:io Octobris. | Phil. Mag. 1836 | Uttagit afd. betyg vårtermin 1838. | Död såsom Pastors Adjunkt i Rautalampi d. 17. Sept. 1845. Respondentti 15.5.1833, pr. Gabriel Rein 13056. FK 20.5.1836. FM 21.6.1836. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 4.6.1842. — Helsingin triviaalikoulun vt. kollega 1833–34. Kuopion triviaalikoulun (yläalkeiskoulun) vt. kollega 1836, vakinainen alempi kollega 1839, ero 1845. Rautalammin kirkkoherran apulainen 1845. † Rautalammilla 17.9.1845.

Pso: 1836 Gustava Winter († 1885).

Appi: Nurmeksen kirkkoherra, FM Adolf Henrik Winter 10834 (yo 1793, † 1824).

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #374; HYKA, Album 1817–65 s. 224; HYKA FTA Ba, Tutkintoluettelot 1828–53. — A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1726; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 8; Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Trivialskola [1816–42]. Aarni 10 (1958) #550. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 277, 282; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #433.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Vilhelm Boxström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14637>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.