Helsingin yliopisto

Tiedot

14.2.1781 Johan Molander 9798. * Kesälahdella 25.5.1762. Vht: Ilomantsin kirkkoherra, FM Claes Johan Molander 6833 (yo 1742, † 1799) ja Maria Wadsten. Porvoon lukion oppilas 14.2.1776 – 1781. Ylioppilas Turussa 14.2.1781 [Molander] Johan, Wiburg. _ 595. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1781] Febr. 14. Johannes Molander. n. 1762. Patre P. Præp. in Ilomantz. | Biskop i Borgå. Respondentti 1.5.1784 pro exercitio, pr. Karl Fredrik Meinander 9392. FK 4.6.1784. Respondentti 23.6.1784 pro gradu, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 2.8.1784. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 23.9.1784. FM (ei läsnä) 22.6.1786. TT 24.12.1827 (nim. 12.12.1821). Riemumaisteri 21.6.1836. — Porvoon tuomiorovastin apulainen 1784. Rantasalmen triviaalikoulun konrehtori 1787, siirtyi koulun mukana Kuopioon 1788, rehtori 1797–1800, samalla Kuopion kaupunkiseurakunnan kappalainen 1788–95 sekä Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin rykmentinpastori 1795–1800. Ilomantsin kirkkoherra 1800. Rovasti 1801. Lääninrovasti 1803. Professorin arvonimi 1818. Porvoon hiippakunnan piispa 1821, samalla palkkapitäjiensä Ilomantsin, Myrskylän, Sipoon ja Pernajan kirkkoherra 1821–37. † Porvoossa 28.1.1837.

Pso: 1:o 1789 Fredrika Lovisa Tavast († 1827); 2:o 1829 Fredrika Charlotta Aminoff († 1872).

Poika: Vaasan hovioikeuden asessori Johan Fredrik Molander 12614 (yo 1813, † 1842).

Poika: Ilomantsin kirkkoherra Karl August Molander 12838 (yo 1815, † 1858).

Poika: Sulkavan kirkkoherra Claes Magnus Molander 13749 (yo 1823, † 1886).

Tyttärenpoika: lääninmetsänhoitaja Karl Johan Forstén 14714 (yo 1830, † 1878).

Vävy: kruununvouti Gustaf Adolf Järnefelt 12897 (yo 1816, † 1838).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 132a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1030; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 237; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2363. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 263 (CXXXII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #749; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 149. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 275, 276; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 72, 250, 436; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 894 (Molander Taulu 11); Y. Blomstedt, Suomalaisten ruotujakoisten joukko-osastojen vakinainen papisto... (1721–1808). SSV 31 (1947) s. 44; Y. Blomstedt, Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus icke inskrivna efter 1809 i finskt adligt, friherrligt eller grevligt stånd upphöjda ätterna. SSV 37 (1957–59) s. 81; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #355G (1772), 2374R, 3075R, 3228D, 3229D; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 160.

Doria gratulantti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Molander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9798>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.