Helsingin yliopisto

Tiedot

1640/41 Lars Corvinus Laurentius Johannis, Ostrobotniensis 149. Vht kenties: Iin kirkkoherra Jöns (Johannes Henrici, johon on liitetty sukunimet Lithovius ja Corvinus, † 1634) ja Kristina Östensdotter Sursill. Ylioppilas Uppsalassa 1.2.1637 ‹Tämä?› Laurentius Johannis Bothniensis. Ylioppilas Turussa 1640/41 Corvinus Laur. Joh:is _ 9. — Porin läänin jalkaväkirykmentin (Ax. Stålarmin rykm.) saarnaaja 1650 (ei enää 1651), palveli Kuressaareen (Arensburg) sijoitetuissa joukoissa. † (1655).

Pso: Elisabet Dionysiusdotter (mainitaan leskenä 1655).

Veljenpoika(?): Pyhäjoen kirkkoherra, FM Claes Ahlholm 301 (yo 1642/43, † 1674).

/ Eräs Laurentius Johann. Bothn. FK 25.6.1639 Västeråsin lukiossa. Lundin yliopistossa opiskeli toisen Corvinus-suvun jäseniä /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 44a; KA mf. ES 2032 (rr 12) Oulun käräjät 19.–23.2.1669 f. 299 (Företrädde H:r Peer Hourenius 543 Scohlmestare j Uhlo, Rätten tillkiänna gifwandes, det framledne H:r Jöns dess Moder Fadher, hafwer uti dess tijdh, som Långo sedan förfluten ähr, tillijka medh Erich Nilsson Upprögdt een Engh Pappila Nittu benämdh ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 3 (I); E. Modin och E. N. Söderberg, Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595–1889 (1889–90) s. 18; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 76; Album scholæ Arosiensis 1618–1650 (utg. W. Molér, 1905) s. 62; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 78 #65 (1655); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 237. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 802 (Lithovius Taulu 2) (Selvitys ei tunne Lars Corvinusta); P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #302a ("Vor 1655 (Rgt.-?) P. in Arensburg.").

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Corvinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=149>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.