Helsingin yliopisto

Tiedot

14.6.1833 Karl Edvard Aspelund 15093. * Kuopiossa 30.10.1816. Vht: lääninrahastonhoitaja, asessori Gustaf Adolf Aspelund 11346 (yo 1799, † 1872) ja Katarina Charlotta Forstén. Kuopion triviaalikoulun oppilas 1.7.1828 – 12.12.1832 (betyg). Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 14.6.1833 (arvosana approbatur äänimäärällä 13). Savokarjalaisen osakunnan jäsen 15.6.1833 Carl Edvard Aspelund | Synt. 31/10 1816. Kuopion kaupunnissa. Isä: Gustaf Adolf, Assessori ja Makasiinin halluttaja; Äiti: Charl. Cath. Forstén. Tuli Kuopion kouluun 1828 syks. erkeni 1832. jouluk. Oppija 14/6 1833. Toistimella Saksan Leht. Gabr. Reinilta. ja peätöksellä: 13. eäntä tai Approbatur. Kirjotti pro exercitio 30:na p. Tammi-k. peätöksellä approbatur. Kirjotti Ruohtalaisen Papisoppion kirjoituksen 20/11 1840 peätöksellä: Laudatur. Wäitteli pro Exercitio: Principia Grammatices Neo-Persicæ, part V:ta, præside P:re G: Geitlin, 17/3 1841. Kirjotti pro Gradu 15/11 1841 peätöksellä: Admittitur. Palkihtettu Savo-Karjalaisten Suurella Palkkiolla kirjoituksestansa: "Om den förnuftiga betydelsen af Stormarne i Andens verld" s: 9 p: Maaliskuussa 1842. Eroisi Korkio-Opistosta 14/5 1843 matkustaaksensa Ruohtiin, missä hän s: 5:nä ja 6:na p kesäkuussa läsnä oli Skandinavialais-Oppilaisten Kokouksessa Upsalassa. Myöstetty Extra Ordinarie ja Wirkaa toimittavaksi Amanuensiksi Tuomio Kapitlumissa Porvossa s: 3 p. Tammikuussa 1844. Takasin otettiin Oppilaaksi 12/10 1844. Myöstetty Uu'en Kirjaston Extra Ordinarie Amanuensiksi, samana päivänä. Merkitty vanhan Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 15/10 1833 \ Carl Eduard ‹Sukunimi Asplund on korjattu muotoon Aspelund.› | Sav. \ 31/10 1816 \ Assessor Gustaf Asplund \ Kuopio St. \ [Betyg] af Lector Rein \ ‹–›. Respondentti 3.3.1841 pro exercitio, pr. Gabriel Geitlin 13473. Ulkomaanmatka Ruotsiin 1843. FK 13.2.1846. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 14.5.1847. FM 22.6.1847. Ulkomaanmatka Venäjälle, Itävaltaan ja Saksaan 1873. Riemumaisteri 31.5.1897. — Aleksanterin yliopiston voimistelulaitoksen yliopettajan apulainen. Porvoon tuomiokapitulin vt. amanuenssi 1844. Yliopiston kirjaston ylim. amanuenssi 1844–47. Pappina Kuopiossa, Tohmajärvellä, Kiteellä, Viipurissa, Viaporissa, Porvoossa, Kiteellä ja Pietarissa. Tallinnan ruots.-suom. seurak. (S:t Mikael) kirkkoherra 1853, samalla divisioonansaarnaaja laivastossa, virkavapaa 1858, ero 1859. Sanomalehtimies Helsingissä 1858. Helsingin lääninvankilan saarnaaja 1861. Mäntsälän kirkkoherra 1864, virkavapaa vanhuuden takia 1895. Rovasti 1889. † Mäntsälässä 24.3.1902.

Pso: 1:o 1858 Johanna Maria Calonius († 1866); 2:o 1875 Berta Sofia Sjögren († 1906).

Appi: Tohmajärven kappalainen Karl Fredrik Calonius 12305 (yo 1810, † 1837).

Appi: akateemikko, FM Anders Johan Sjögren 12677 (yo 1813, † 1855).

Poika: Tampereen kaupunginviskaali Gustaf Werner Aspelund 21624 (yo 1884, † 1936).

Yksityistod. antaja: Gabriel Rein 13056.

Viittauksia: HYK ms., Savokarj. osak. matr. #64; HYK ms., Viip. osak. matr. III #2134; HYKA, Album 1817–65 s. 287; HYKA FTA Ba, Tutkintoluettelot 1828–53. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 42; Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Trivialskola [1816–42]. Aarni 10 (1958) #757. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 190; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 54; E. Paucker, Ehstlands Kirchen und Prediger seit 1848 (1885) s. 37; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #202; A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 140; I. Aspelund, Släkten Aspelund. SSV 22 (1938) s. 130; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #604.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Edvard Aspelund. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15093>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.