Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1662 Johan Hörling Johannes Georgii, Aboensis 1543. Vht: Eurajoen kirkkoherra Jöran Hornick 290 (yo 1642, † 1661) ja Elisabet Eichman tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1662 [Körling]‹¿› Joh. Georgii _ 71. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1673 – sl. 1674. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1675 – sl. 1677. † noin 1678.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 106b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (2 kpl); KA mf. ES 1924 (mm 11) Lapin käräjät 18.–20.12.1675 f. 46 (Dns: Johannes Hörling opå sin Stiuf Fadhers Wällärde H:r Nicolai Æscolænij 49 wegnar); KA mf. ES 1925 (mm 12) Eurajoen käräjät 30.–31.1.1679 s. 36 (Emedhan såsom Capellanen här i Sochnen Wällärdhe H: Niels Æscholænius befinnes efter Häredzdomen af d: 26 Janu: å sin Stiuf Sons Sahl: Johannis Hörlingz wägnar lofwat, och tillsagt till Sahl: Simon Clemetssons Erfwingar at betala dhe 80 Dal: K:m:t han till berörde Clemetzons Erfwingar är skyldigh blefwen), Eurajoen käräjät 28.–29.11.1679 s. 154 (Tridie gången oplystes det Sölfbelte, som H:r Nils Escholenius opå sin Stiuf Sons wegnar hoos Hustro Margetha Eskilsdotter i Raumo pantsatt hafwer); KA mf. ES 1846 (kk 9) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 23.–24.7.1691 s. 174 (Caspar Hörlingh på Knapilla ... hans Son Cämnären i Åbo Hans Hörling); KA mf. ES 1760 (cc 39) Paraisten käräjät 25.–27.9.1711 f. 132v (Cämnären Hans Hörling ... dess hustru Anna Molin). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 98 (XXIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 306; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 27, 31, 70, 108, 178, 236, 344, 362, 429; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 298 passim. — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 171 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 54).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Hörling. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1543>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.