Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1642 Jöran Hornick (myös Hörnigk, Horning ja Hörling) Georgius Johannis, Aboensis 290. Vht: turkulainen kauppias, raatimies Hans Hörnigk († 1635) ja Geska Hansdotter Henning. Ylioppilas Tartossa 31.5.1640. Depositio 5.6.1640. Oraatio Tartossa 9.3.1642. Ylioppilas Turussa sl. 1642 Hornigk Georg. Abo _ 18. Respondentti Tartossa 3.1645, pr. tähtit. ja fys. prof. Joh. Erici Stregnensis. — Turun läänin jalkaväkirykmentin (Henr. Sassin rykm.) saarnaaja (1647). Porin läänin jalkaväkirykmentin (Ax. Stålarmin rykm.) rykmentinpastori 1650. Mainitaan Tallinnassa 1647 ja Narvassa 1650. Turun 1. ruots. kappalainen (1652). Eurajoen kirkkoherra 1659. Valtiopäivämies 1660. † Ahvenanmaalla paluumatkalla Tukholmasta 1661.

Pso: Elisabet Kaspersdotter Eichman tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Luvian kappalainen Nils Escholenius 49 (yo 1640, † 1688).

Veli: kamreeri Mårten Hörling 139 (yo 1640/41, † 1683).

Poika: ylioppilas Johan Hörling 1543 (yo 1662, † ~1678).

Lanko: Kasper Eichman 122 (yo 1640).

Vävy: Eurajoen pitäjänapulainen Matias Indraeus 2228 (yo 1672/73, † 1691).

Vävy: Luvian kappalainen Erik Ljustadius, myöh. Ljufstadius 2357 (yo 1674, † 1716).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 93a; KA valtakunnanregistratuura 29.3.1651 f. 72 (Confirmation för Capellanen i Åboo D:no Erico (katso 793) att blifwa œconimus templi Cathedralis dersammastedes etc. ... Een annan H:r Jöran Hörling, dett samma och hooss Oss sökt hafwer); KA mf. ES 1845 (kk 7) Mynämäen käräjät 20.–22.6.1661 f. 58v (fordom Kyrckherdens i Ehuraåminne Sahl. H:r Jöran Hörnicks fullmechtigh); KA mf. ES 1929 (mm 23) Eurajoen käräjät 30.9.–2.10.1693 s. 237 (Cappellanens Sahl. H:r Nils Escholenij Enckia dygdesamma hustru Elisabetta Eikman), 244 (hennes dotter hustru Margeta Hörling ifrån Räfle henne tillskrifwit, som skulle hust: Eikmans Sahl. Måg H:r Mattz Inderæj Broder Wällärde H:r Nils Inderæus, henne Margeta swarat); KA mf. ES 2000 (nn 62) Tyrvään käräjät 11.–12.7.1659 f. 394v (Fältes Johan Sigfredson i Ketoila Saak till 3 m: för det han intet Comparerade at swara H:r Jören Hörningkz fullmechtige Mårten Simonsson till hans Kähran), Tyrvään käräjät 31.10.–2.11.1659 f. 438v (Kom för Rätta å satte Tingh Kyrckieheerden i Efraåminne Wällärde H:r Jören Hörnigh, och kärde till Johan Sigfredson i Ketoila om Restantzierne på 1654, 1655, 1656, 1657 och 1658 års Räntor, som han till honom för hans i så många åhr för Ketoila hemman håldne Rustienst schyldig blefwen är). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 18 (III); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 5 (III); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 3, 6, 9, 11, 12, 30, 53, 60, 62, 65, 75, 97, 99, 101, 109, 122, 128–129, 139, 142, 146, 147, 164–165, 176, 180, 190, 202, 208; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 273–274, 282, 292, 294, 306, 307, 315–316, 322–323, 329, 334, 355, 356–357, 399, 446, 447, 510; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 132 (1660), 139 (15.11.1660), 144 (26.11.1660), 179 (2.9.1662); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 148 (10.3.1661, ‡ herr Jörann Hörneek medh sijn syster h. Brijta); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #389. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 50, 216; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 261; C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) II s. 20 (Georg Johann Hornunck); T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 171 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 54); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #192; K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #40; K. G. Leinberg, Till Åbo akademis studentmatrikel. Förhandlingar och uppsatser 22 (1908) s. 210; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 49; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 186; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #158D, 2799D, 2830D, 2879D, 3916D, 3927D, 4332D; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 82; M. Sainio, Dissertationen und Orationen der Universität Dorpat 1632–1656 (1978) s. 51, 96; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #150; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1849D, 1942 (Hornick), 1943G, 2733D, 3392 (Hornigk), 3477R (Hornick); V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 74 (2003) s. 48 (TKO 18.12.1652).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 27.11.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöran Hornick. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=290>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.