Helsingin yliopisto

Tiedot

20.6.1836 Gustaf Edvard Ingelius 15431. * Turussa (ruots. seurak.) 18.3.1818. Vht: Merikarvian kirkkoherra, FM Gustaf Johan Ingelius 11272 (yo 1798, † 1842) ja hänen 1. puolisonsa Anna Maria Geitlin. Turun katedraalikoulun oppilas 24.8.1827 – 15.6.1833 (examen). Turun lukion oppilas 24.8.1833 – 10.6.1836 (dim.). Ylioppilas Helsingissä 20.6.1836 (arvosana laudatur äänimäärällä 33). Satakuntalaisen osakunnan jäsen 20.6.1836 [1836] die XX. Junii. Gustavus Edvardus Ingelius natus Aboæ die XVIII Martii Anno MDCCCXVIII. | Phil. Cand. 1840‹!›. d. X. Junii. | Phil. Mag. d. 21 Juni 1844. Respondentti 27.11.1839 pro exercitio, pr. Gabriel Geitlin 13473. Stipendiaattiteesi 13.3.1841, pr. Gabriel Geitlin 13473. FK 10.6.1842. FM 21.6.1844. Länsisuomalaisen osakunnan perustajajäsen 1846 20/6 1836 Gustaf Edvard Ingelius \ ... \ Stipendiatexamen V.T. 1839 med 7 röster. Skrifvit pro exercitio V.T. 1839 Disp. pro Exerc. H.T. 1839. Skrifvit pro Gradu V.T. 1841. Philosophiae Candidat V.T. 1842. promoverad Magister 1844. Filosofie Licentiat V.T. 1849. Filosofie Doktor 1850. \ ‹–› \ Gjort en resa till Sverige 1843. Extra-Ord. Amanuens vid Bibliot. H.T. 1842. Ordinarie Aman. vid Bibl. H.T. 1846. FL 16.3.1849. Väitöskirja 15.5.1850 pro doctoratu, pr. Gabriel Rein 13056. FT 19.6.1850. Väitöskirja 18.2.1854 pro munere. Väitöskirja 25.9.1861 pro munere. — Aleksanterin yliopiston kirjaston ylim. amanuenssi 1842, vakinainen 1846, varakirjastonhoitaja 1854, kirjastonhoitaja 1862. Helsingin yksityislyseon opettaja 1849–52. † Pariisissa 14.11.1864. Naimaton.

Yksityistod. saaja: Vilhelm Bengt Löfberg 16059; Lars Viktor Nordlund 16062; Gustaf Adolf Cajanus 16081; Matias Viktor Friberg 16082; Karl Fredrik Ferdinand Eklund 16138; Johan Paavilainen 16319; Johan Ludvig Favorin 16599; Karl Gustaf Johan Mellin 16602.

Viittauksia: HYK ms., Länsisuom. osak. matr. #11; HYK ms., Satak. osak. matr. II #1758; HYKA, Album 1817–65 s. 337; HYKA FTA Ba, Tutkintoluettelot 1828–53; TMA Arkiv av Svenska klassiska lyceum i Åbo, Liber scholæ Aboënsis 1830–1838 s. 32. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 67; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; F. Landgrén, Åbo gymnasii matrikel. Ånyo upprättad. Historiska samfundet i Åbo 2 (1944) #117. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 675 (Ingelius Taulu 2); T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. I (1925) s. 415; Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 286.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Edvard Ingelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15431>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.