Helsingin yliopisto

Tiedot

20.10.1837 Anton Alfthan 15517. * Viipurissa (ruots. seurak.) 30.10.1820. Vht: viipurilainen tukkukauppias ja kynttilätehtailija, kuvernementinsihteeri Anton Alfthan († 1854) ja Helena Schroeder. Helsingin yksityislyseon oppilas 1833 – 1837. Ylioppilas Helsingissä 20.10.1837 (arvosana laudatur äänimäärällä 35). Viipurilaisen osakunnan jäsen 21.10.1837 21/10 1837 \ Anton Alfthan \ 30/10 1820 \ Anton Alfthan Gouvernements Secreterare \ Wiborg \ Praesterade med Betyg ifrån Lyceum Student examen hwarwid han erhöll 35 Suffragier. | Philos. Candidat VT. 1842, med 24 Suffr. | Prom. Phil. Magister d. 21 Junii 1844. | Juris-kandidat i Dec 1845. Auskultant vid Wiborgs hofrätt 1846. Till följe af sin sjuklighet företog han en utrikes resa 1846 och sednare på hösten samma år begaf han sig till norra Italien, der han plötsligt afled i Pisa 14 Mars 1847. Respondentti 17.3.1841 pro exercitio, pr. Johan Gabriel Linsén 11670. FK 6.6.1842. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 21.9.1842. FM 21.6.1844. MOK 12.1845. Viipurin hovioikeuden auskultantti 1846. — Helsingin yksityislyseon opettajana v. 1843. † Pisassa 14.3.1847. Naimaton.

Isän isän isän isä: Hattulan kirkkoherra Abraham Alftanus 612 (yo 1647/48, † 1697).

Veli: kirjakauppias ja sanomalehtimies Johan Alfthan 16457 (yo 1847, † 1893).

Veli: liikenteenjohtaja Otto Alfthan 16757 (yo 1849, † 1872).

Veli: agronomi Jakob Alfthan 16989 (yo 1851, † 1891).

Lanko: Viipurin hovioikeuden presidentti, senaattori John Snellman 15038 (yo 1832, † 1883).

Lanko: Viipurin lyseon lehtori, FM Johan Hugo Emmerik Nervander 16190 (yo 1844, † 1909).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. IV #87; HYKA, Album 1817–65 s. 349; HYKA FTA Ba, Tutkintoluettelot 1828–53; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 65. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 73; H. Dahlström, Helsingfors lycei matrikel 1831–1889. SSJ 21 (1953) #86. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 39 (Alftan Taulu 43); Släktbok, Ny följd I. SSLS 286 (utg. E. Lindh et al., 1941–58) sp. 63 (Alftan Tab. 87).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anton Alfthan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15517>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Anton Alfthan f. Viborg 30.10.1820. Fdr guvernementssekr. och handl. Anton A. och Helena Schröder. Vb Helsingfors privatlyc. Vib. FK 1842. FM 1844. JUK 1845. † Pisa, Italien 14.3.1847.

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 73.