Helsingin yliopisto

Tiedot

noin 1662 Jakob Ruuth Jacobus Johannis, Viburgensis 1564. * noin 1654. Vht: viipurilainen kauppias, raatimies Hans Jakobsson Ruuth († 1657) ja Sigrid Henriksdotter (Teetgren) tämän 1. avioliitossa. Viipurin lukion oppilas. Luultavasti ylioppilas Turussa noin 1662 ‹nimeä ei mainita Turun akatemian lähteissä›. — "Studerade vid gymnasium i Viborg och påstod sig äfven ha varit fem år vid akademin i Åbo, men finnes ej i matriklarna" (J. Ramsay 1909). — Porvarina Tukholmassa seitsemän vuotta. Kamarikollegion kamarikirjuri 1673. Västerbottenin pohjoisen voutikunnan apulaisvouti 1676. Uudistetun tervakomppanian kirjanpitäjä Tukholmassa 1677. Tituloitu myös kamreeriksi ja komissaariksi. Aateloitu (vahvistus vanhalle aateluudelle) 1685. † Tukholmassa 1728.

Pso: 1:o 1678 Elisabet Karlsdotter tämän 2. avioliitossa († 1682); 2:o Maria Blödistel († 1721); 3:o Kristina Horneij tämän 2. avioliitossa.

Serkku: Hans Schmedeman 815 (yo 1650/51).

Poika: kamarikollegion kanslisti Jakob Ruuth (yo Uppsalassa 21.11.1692 ja Leidenissa 18.3.1712, † 1729).

Isäpuoli: Turun hovioikeuden asessori, FM Johan Wassenius, aatel. 1688 Lagermarck 212 (yo 1641, † 1691).

Lanko: viipurilainen kauppias, raatimies Jockim Frese 1995 (yo 1668, † 1700).

Lanko: sotatuomari Johan Horneij 3541 (yo 1688/89).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 16.10.1675 f. 411 (Till Landzhöffdingen i Wijborgh Fabian Wrede för Jacob Ruuth ... een ung Persohn Jacob Ruuth ben:dt sigh på dhet högsta beswärar, öfwer sina Förmyndares dherå Orthen emoth honom föröfwade hårdheet); KA mf. ES 1811 (hh 12) Kaprion läänin alaosan käräjät 4.–9.2.1695 s. 193 (Landz Fiscalen Jacob Hindrichsson 2751 prætenderade å Cammererens i Stockholm H:r Jacob Ruuts wägnar, effter en af dess commiss hafware och Kiöpman i Wijborgh Mons:r Petter Timmerman (katso U518) uthhändigat Fullmacht, sampt bijfogadh Reckningh af Öfwersten Wälb: Zacharias och dess Brodersson Ryttmestaren Wälb: Fredrich Jahan Aminoff 1573 D:r K:m:t Capital medh 93 D:rs 27 ö: dito m:tz Interessen, och 120 D:rs Expenser). — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 357 (Ruuth Tab. VIII); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VI (1931) s. 615 (Ruuth, nr 1069, Tab. 1); J. Kleberg, Kammarkollegium 1634–1718. Svenska ämbetsverk VI:I (1957) s. 198.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Ruuth. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1564>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.