Helsingin yliopisto

Tiedot

22.6.1842 Knut Teodor Pipping 16039. * Turussa (ruots. seurak.) 15.8.1826. Vht: professori, senaattori, FM Fredrik Vilhelm Pipping 11295 (yo 1799, † 1868) ja Engla Kristina Florin. Helsingin yksityislyseon oppilas 1834 – 1842. Ylioppilas Helsingissä 22.6.1842 (arvosana laudatur äänimäärällä 35). Boreaalisen osakunnan jäsen 28.9.1842 [1842 Sept.] 28 Canutus Theodorus Pipping natus Aboae anno 1826 Aug. 15, Patre Fr. Wilh. Pipping Bibliothecario Univ. Membro Senatus etc. Respondentti 6.5.1846 pro exercitio, pr. Adolf Moberg 14605. Länsisuomalaisen osakunnan perustajajäsen 1846 28/9 1842 Knut Theodor Pipping. \ ... \ Skrifvit pro Exercitio V.T. 1845. Disputerat pro Exercitio V.T. 1846. Skrifvit pro Gradu H.T. 1846. Rysk Examen H.T. 1842. Filos. Kandidatexamen V.T. 1847. Promoverad Magister s. å. \ Uttog betyg för enskilda angelägenheten H.T. 1847 med vitsorden utmärkt flit hedr. o. berömv. uppförande. \ Gjort en resa till Tyskland för att Studera bergsvetenskap H.T. 1847. återkom H.T. 1849. FK 21.5.1847. FM 22.6.1847. Freibergin vuoriakatemian oppilas 29.3.1848. Väitöskirja 31.10.1855, pr. Adolf Edvard Arppe 15064. FML 12.12.1856. FMT 29.5.1857. — Tie- ja vesikulkulaitosjohtokunnan palvelukseen Helsinki-Hämeenlinna rautatierakennuksen työnjohtajana 1857, kapteeni (2. luokan insinööri) 1858, everstiluutnantti (1. luokan insinööri) 1862, piiri-insinööri Tampereen piirissä s.v., Helsinki-Hämeenlinna rautatien johtaja 1867, Pietari-Riihimäki rautatierakennuksen 2. piirin työnjohtajana 1868. Siirto tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen siviilivirkakuntaan 1. luokan insinöörinä 1870, Suomen yksityisrautateiden tarkastaja 1871, piiri-insinööri Saimaan piirissä 1875, ero 1880. Vt. piiri-insinöörinä Päijänteen piirissä. Viipurin rahatoimikamarin puheenjohtaja 1879–81. Valtiopäivämies 1872. † Helsingissä 19.2.1885.

Pso: 1:o 1848 Berta Augusta Gisevius (avioero 1855); 2:o 1860 Kristina Lovisa Aline Standertskjöld († 1864).

Poika: liikemies Maximilian Wilhelm Pipping 19151 (yo 1870, † 1936).

Poika: pohjoismaisen filologian professori, FT Knut Hugo Pipping 21002 (yo 1882, † 1944).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #1154; HYK ms., Länsisuom. osak. matr. #49; HYKA, Album 1817–65 s. 431; HYKA FTA Ba, Tutkintoluettelot 1828–53; HYKA M-LOA Bb, Matemaattis-luonnontieteellisen osaston tutkintoluettelo 1853–92; KA Ansioluettelokokoelma. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 111; H. Dahlström, Helsingfors lycei matrikel 1831–1889. SSJ 21 (1953) #135. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 262; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 234 (Pipping Tab. 5).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Knut Teodor Pipping. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16039>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.