Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1663 Anders Lilius Andreas Henrici, Längelmäkiensis 1633. Vht: Längelmäen kirkkoherra Henrik Rainenius (Henricus Johannis, † 1657) ja Sofia Jakobsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1663 Lilius Andr. Henrici Langelm _ 75. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1663/64] Andreas Lilius. | Pastor in Längelmäki Obiit 1682. — Kuoreveden kappalainen 1668. Längelmäen kirkkoherra 1678. † Längelmäellä lokakuussa 1682.

Pso: 1:o Kristina Arvidsdotter Florinus († 1680/81); 2:o 1681 Regina Reuter tämän 1. avioliitossa († 1738).

Pson seur. aviomies: Turun kappalainen Samuel Chytraeus 2625 (yo 1677/78, † 1689).

Appi: Oriveden kirkkoherra Daniel Reuter 48 (yo 1640, † 1685).

Veli: Längelmäen kirkkoherra, FM Johan Lilius 690 (yo 1648/49, † 1663).

Lanko: Hämeenlinnan kirkkoherra (Hattulan nim. kirkkoherra), FM Isak Florinus 1471 (yo 1661, † 1676).

Vävy: Längelmäen kirkkoherra Henrik Lucander 1161 (yo 1656/57, † 1703).

Vävy: Kirkkonummen pitäjänapulainen Gabriel Lagus 4097 (yo 1695, † 1742).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 117a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #127; DI Antti Lehtosen tiedonanto 20.12.2006 (täydennys kuolinaikaan ja puolisoiden tietoihin. HMA Längelmäen kirkonarkiston tilikirjat 1645-1750 III Gl 1:1 mukaan 4.6.1683 oli kulunut 7 kuukautta ja 2 viikkoa kirkkoherra Anders Liliuksen kuolemasta); KA mf. ES 1963 (nn 5) Kangasalan ja Oriveden käräjät 5.–6.3.1675 f. 68, Oriveden käräjät 19.–21.10.1675 f. 149v (att uthmätha Capellanens i Längelmä Wällärde H:r Andreæ Lillij Capellans räntta och rättigheet), 152, Oriveden käräjät 17.–18.9.1678 f. 414 (Päskylä Ryttare hemman, katso 690); KA mf. ES 1964 (nn 5) Kangasalan ja Oriveden käräjät 22.–24.1.1680 f. 807v (Collegæ wällärde H:r Christierni Melartopæi begäran opå sin Swågers Kyrckioherdens i Längelmä wällärde H:r Andreæ Lilij wägnar); KA mf. ES 1965 (nn 6) Oriveden käräjät 18.8.1684 s. 1482 (Till Hedherlige och welh:de H:r Samuelis Chytræi 2625 begiäran förordhnadhes nembd: Hindrich Thomason i Cawaldo och Michel Henka som skohla tillijka medh Häradtzhöfdingen dheela arff emellan arffwingarne effter Sahl: Kyrckioherdhen ehrewördige H:r Anders Lillium ifrån Lengelmecki uti Päskylä och Lengelmecki Sochen); KA mf. ES 1967 (nn 10) Oriveden käräjät 15.9.1693 f. 474v; KA mf. ES 1974 (nn 24) Oriveden käräjät 23.–24.10.1705 f. 251 (Päskylä Börde hemman, katso 4097). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 103 (XXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 22 (XXIV); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #127. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 287, 288; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 784 (Lilius Taulu 3).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Lilius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1633>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.