Helsingin yliopisto

Tiedot

1664/65 Karl Östling Carolus Jonæ, Sudermannus 1735. * noin 1653. Vht: Sundin Håkanbölessä asunut Ahvenanmaan jahtimestari Joen Nilsson († ~1695) ja Margareta Josefsdotter. Ylioppilas Turussa 1664/65 [Östling] Carol [Jonæ Suderm _ 80]. — Rajaratsastaja. Ahvenanmaan jahtimestari 1685. Asui Sundin Håkanbölessä. Pakeni sotaa Ruotsiin (1714). † Sundissa 23.4.1723.

Pso: Margareta Mattsdotter Hysing († 1736).

Veli: Johan Östling 1734 (yo 1664/65).

Pojanpoika: lääninkamreeri Benjamin Östling 7926 (yo 1756, † 1804).

Langon poika: Vormsin kirkkoherra Matias Hysing 4874 (yo 1705, † 1735).

Vävy: metsänvartija Jöran Strömner 4942 (yo 1706, † 1748).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 142b; KA valtakunnanregistratuura 25.5.1685 (Vnder Jäghmästare Fullmackt för Carl Jonsson på Åhland), 25.5.1685 f. 278; KA mf. ES 3502, Ahvenanmaan tuomiokunnan perukirjat vol. 101, 1723–1739, f. 371v (17.10.1735), f. 459 (15.4.1737); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Sundin käräjät 5.2.1657 f. 149 (Matz Hysing gårdzfougde på Haga), Sundin käräjät 20.9.1658 f. 155v (Mattz Hysing tiltalte sin framledne hustrus syskon ... framteendes et köpebreef, at han hade uthlöst 2 hennes Systrar h: Brita j Sibby och h: Karin j Högbålstadh uhr dheres Mödhernes hemman j Biörby medh 39 D: 16 K:m:t ... Magnus Martinj 198 j Björby som hemmanet nu hefdade); KA mf. ES 3235 (Åland 7) Saltvikin käräjät 11.10.1671 s. 103 (Gewaldigeren Matz Hysing); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Lemlandin käräjät 5.3.1674 (Gewaldigeren Matz Hysing angaf, dhet han hadhe uthaf Sakören lefwererat Skarprättaren ifrån Åbo, för dhet han hängde Kyrkiotiufwen, Hanns Hansson 57 D: 6 ö: K:m:t och 3 D: Dito mynt för Reepet, så at Summa nwar 60: 6 öre); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Kumlingen käräjät 22.2.1686 s. 3 (Oplästes Jägmästarens Carl Jonsson Östlingz fulmacht gifwen af K:gl: M:t d: 25 Maij 1685 uppå Landt-Jägmästaretiänsten öfwer Åhland, wthi dess faders Ställe, som den för sin Höga ålder affträder); KA mf. ES 3240 (Åland 14) Sundin käräjät 29.–31.8.1708 s. 408 (Jägmestaren Wälbet:de Carl Östling ... Studenten Mons:r Petrus Baas 4542 som för des barn nu på andra Åhret Præceptoreradt ... Jägmestarens Östlingz hustru Margeta Hysing berättade); KA mf. ES 3240 (Åland 15) Sundin käräjät 10.–11.9.1709 s. 441 (på det Cronohemmans wägnar som Jägmestaren Wälbetrodde Carl Östling i Sandöö by innehafwer); KA mf. ES 3243 (Åland 17) Saltvikin käräjät 17.–18.6.1714 s. 67 (Jäghmästaren H:r Carl Östlingh angaf genom dess Swärsson Skallfougden och Arrendatoren Jöran Strömmer att H:r Kyrckioheerdens Mag:r Erland Törns Son Johan Törn 5265 skutit i Nyåras een Elgh, anhållandes att han sigh deröfwer förklara måtte). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 109 (XXV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 496. — J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2563 (1714), 3477 (1715), 4618 (1716), 5034 (1716), 5088 (1717), 5326 (1720), 5467 (1720), 5495 (1720); H. Skogsjö, En jägmästarsläkt på Åland. Släktforskarnas årsbok 2009 s. 332.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Östling. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1735>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.