Helsingin yliopisto

Tiedot

1665/66 Erik Grimsteen Ericus Johannis, Aboensis 1796. Vht: Loimaan vapaaherrakunnan inspehtori Johan Grimsten ja N.N. Ylioppilas Turussa 1665/66 Grimsteen Eric Joh:is [_ 86]. — Mainitaan Turussa vielä 1676.

Veli: Johan Grimsteen 1797 (yo 1665/66).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 75a; KA mf. ES 1850 (kk 15) Liedon käräjät 17.–18.10.1698 f. 396v (Hattmakaren Mester Petter Borssetz (vertaa 2022) Enckia, hustro Maria Grimsteen); KA mf. ES 2000 (nn 62) Tyrvään käräjät 19.–20.2.1658 f. 314, 315v, 318, 319, Tyrvään käräjät 27.–28.2.1660 f. 480v, 481 (Amptmannen Öfwer General Majorens Edell och Wälborne Christopher Bwrmeisters godtz i Tyrfwis Sochn Wäl:t Johan Grimsteen), Tyrvään käräjät 17.10.1662 f. 680v (Cappelan H: Abraham Andreæ 627 kärde till Rytmästaren Wälb: Didrich Von Rieman, om ett Skåp som Johan Grimsten, skall 1659 honom gifwit för hans hafde omak uthi Inventerande på Ruotzala Gårdh, hwilcket Skåp Grimsten aff sin swärfaders effterlefde Saker ifrån Åbo hemptat hafwer), Pirkkalan käräjät 1.–4.7.1665 f. 784 (Amptmannen Wäll:t Johan Grimsteen i Loimijoki); KA mf. ES 1836 (jj 13) Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.–31.1.1666 s. 23 (inryma Tollenähren Wälb: Jacob Gyllenstaka och Inspectoren Grimsteen, detta Wammelsu Godz, in till dess Capiteinen Niels Biugge 760, effter sin, den 25 Julij uthgifne Obligation, betalar å sin framledne Broders Johan Biugges wägna 1300 D: K: M:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 111 (XXVI); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 7 (4.2.1676); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 36 passim (mainitaan amtmanni Johan Grimsten Tyrväältä); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 162 (4.11.1666, ‡ sal. Johan Grimsteens enkia). — V. P. Toropainen, Turun porvariston keskinäiset verkostot vuosina 1549–1660. SSV 47 (2006) s. 198 (Johan Grimsten oli urkuri Mickel Nächtergalin lanko. TRO 20.7.1657: 193–198).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Grimsteen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1796>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.