Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1669 Jonas Grimstenius, myöhemmin Grimsteen Jonas Simonis, Nericius 2040. Talollisen poika Närkestä, Grimstenin kihlakunnan Kräcklingen pitäjän Nalavista. Ylioppilas Turussa sl. 1669 Grimstenius Joh.‹¿› Simonis Ner _ 99. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1671 – sl. 1676. Respondentti 22.11.1673, pr. Petter Bång U182. Ylioppilas Uppsalassa 25.2.1677 Jonas Grimsteen Nericiensis Studiosus ex Academia Aboensi. Respondentti 3.5.1679 pro gradu, pr. Johan Flachsenius 981. FM 27.11.1679. Vihitty papiksi Strängnäsin hiippakunnassa 1680. — Strängnäsin kirkkoherran apulainen 1680. Lukion kreikan kielen lehtori siellä 1681. Österhaningen kirkkoherra 1689. † Österhaningessa 10.1717.

Pso: Maria Olofsdotter Sundelius († 1718).

Lanko: Edsbergin kirkkoherra Erik Sundelius 3620 (yo 1689/90, † 1703).

/ Väitöskirjaan 3.5.1679 on kirjoittanut gratulaation kaksi henkilöä, jotka eivät tiettävästi olleet Turun ylioppilaita, nimittäin södermanlandilainen Andreas O. Lindqwist ja Grimsteenin oppilas Daniel Sigell. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 75a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 128 (XXX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 27 (XXX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 475 (26.1.1671, Studiosus Jonas Grimsteen blef inkalladh och tillfrågat, medh hwars förlof han sigh underståt hafwer nu nyligen agera een comœdiam ...), 491; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 31, 81, 107, 127 (9.4.1673, Genealogia Regum, vrt. Åbo Tidning 5.7.1784 s. 206–208), 139, 178, 236, 343, 362; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 245; J. Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933) s. 86 #928; Akademiska konsistoriets protokoll XII 1676–1677 (Uppsala 1973) s. 383; Akademiska konsistoriets protokoll XIII 1678–1679 (Uppsala 1974) s. 221 (11.12.1678, Inskrefwes till stipendium in facultate theologica ... Abrahamus Salomonius Wesmannus i Jonæ Grimstens ställe). — J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 325; K. A. Hagström, Strengnäs stifts herdaminne III (1899) s. 287; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #724R, 953G, 998R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 117; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #765R, 1206R, 1536.

Doria respondentti

Päivitetty 26.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas Grimsteen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2040>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.