Helsingin yliopisto

Tiedot

(1672) Johan Wanzonius Johannes Jonæ 2190. Vht: Sauvon kirkkoherra Jonas Wanzonius (Jonas Johannis, Vansön kirkkoherran poika Södermanlandista, yo Uppsalassa 27.3.1644, † 1688) ja Dorotea von Thun. On kirjoittanut onnittelurunoja eräälle hääparille, joka vihittiin Sauvossa 24.9.1672. Mainitaan Turun akatemian lähteissä ensimmäisen kerran vasta stipendinhakijana 1677, mutta oli todennäköisesti ylioppilas jo 1672. Vihitty papiksi Sauvossa 5.8.1672 (Carlquist 1951). Wanzoniusta tituloidaan eräässä väitöskirjan dedikaatiossa Lundissa 1695 lääketieteen lisensiaatiksi ja Dalköpingen kirkkoherraksi, hän on nähtävästi saanut mainitun oppiarvon ulkomailla. — Palveli 12(!) vuotta sotilaspappina, mm. Narvassa ja Skånessa. Dalköpingen kirkkoherra (Lundin hiippak.) 1681. † Dalköpingessä 13.10.1717.

Pso: 1:o Johanna Danielsdotter Gemzaeus; 2:o 1695 Emerentia Jakobsdotter († 1720).

Lanko: Inkoon kirkkoherra, FM Gabriel Steenbergius 2391 (yo 1675, † 1711).

Lanko: ruukinpehtori Nils Gaddelius U1350 († 1744).

Viittauksia: HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 12.11.1663 f. 355 (Collation för H:r Joen Wanssonio på Sawo pastorat i Finnlandh), 18.8.1671 f. 134 (Öpet bref för Kyrckioheerden i Sago Sochn i Finl: om någon Benådning), 26.10.1688 f. 660 (Till Biskoppen Doct:r Johan Gezelium om Sagu och Pemar Pastorater ... Församblingen [Sagu] icke allenast uthi den förre pastorens siukelige tillståndh skall wara något af sigh kommen, nu uti 28 åhrs tijdh hafft dess egen Kyrkioheerde ..., katso 799), 1.3.1690 f. 119 (Swar till Landzhöfd. Creutz för Hustru Dorothea Thun); KA mf. ES 1750 (cc 12) Sauvon käräjät 1.–2.10.1684 f. 494 (Advocaten Petter Blad gaaf Rätten tillkenna, huru såsom Kyrckioherden hersammastädes Wällärde H:r Jonæ Vanzonij hustru hafwer i dessa dagar medh fordom Præpositi Sahl. Höglärde Mag: Erici Justandri Enckia dygdesamma Matrona Maria Hartman sigh förlijkt om sin Sons Wällärde H:r Johannis Vanzonij åtherstående kåsthåldh af then tijdh då han i Åbo Studerade); KA mf. ES 1752 (cc 16) Sauvon käräjät 18.–19.7.1688 f. 124 (Fordom Kyrckioheerdens härsammastädes Sahl. H:r Jonæ Vanzonij efterlefwerska, dygdesamma Matrona hustru Dorothea von Thun), (cc 17) Sauvon käräjät 8.–9.1.1689 f. 8v (förleden Bartholomæi dagh då Sahl. Kyrckioheerden Jonas Vanzonius j Sagu Kyrkia blef begrafwen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 164 (XXXVII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 384 (21.4.1677, Fru Christina Horns breer lästes hwaruthi hon recommenderer Joh. Wansonium at bekomma stipendium), 421; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 306 (isä); A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 222 (isä), 248 (isä), 260 (isä). — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 232; G. Carlquist, Lunds stifts herdaminne II:3 (1951) s. 308; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4383 (1672).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Wanzonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2190>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.