Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1673 Gabriel Peldan Gabriel Henrici, Ostrobotniensis 2302. Vht: Ilmajoen kirkkoherra Henrik Strigelius, myöh. Peldanus 397 (yo 1644, † 1673) ja Margareta Håkansdotter Galle. Ylioppilas Turussa sl. 1673 [Peldanus] Gabr [Henrici Ostrob _ 114]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1673] Gabriel Henr. Peldan. | Sockne Adjunct i Ilmola, och derefter Kapellan i Kuricka. Död 1692. — Ilmajoen pitäjänapulainen 1675. Ilmajoen Kurikan kappalainen 1685. ‡ Ilmajoella 14. kolminaisuudenpäivän jälkeisenä sunnuntaina 13.9.1691.

Pso: Maria Kristiansdotter Laibäck tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Johan Lauraeus 2917 (yo 1681).

Appi: Laihian kirkkoherra Kristian Chyraeus, myöh. Laibeck 395 (yo 1644, † 1688).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 148b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #236; KA mf. ES 2027 (qq 3) Ilmajoen käräjät 20.–23.9.1680 s. 220; KA mf. ES 2080 (ss 4) Ilmajoen käräjät 13.–16.8.1681 s. 137; KA mf. ES 2081 (ss 4) Ilmajoen käräjät 22.–24.3.1682 s. 234 (Fordom Kyrckioherdens Sal: H:r Henrici Son, H:r Gabriel Peldan, Framwijste ett Häredz Protocolls Extract af d: 24 Febru: 1652 innehållandes deth Thomas Bengtsson j Ihlmoila, och Kyrckioheerden Sal: H:r Jacob Peldan, berörde H:r Gabriels Fahr Fader aff ålder tillydt hafwer Piexema Lwoma, Ladon taka mäke, Maria mäkj och Åjaisten ma skogen, som twenne Män då witnat hafwa, och berörde Häredz bewijss uthwijsar); KA mf. ES 2081 (ss 5) Ilmajoen käräjät 19.–21.3.1683 s. 170 (Ödess Bonden, Larss Mårtensson j Kåckola, Kärade till Coadiutoren, H:r Gabriel Peldan, som med sin Moder Åjanpärä hemmanet besitter, om 4 loo rum Engh, på Neidon Näfwa), 182, Ilmajoen käräjät 21.–23.8.1683 s. 87; KA mf. ES 2081 (ss 6) Ilmajoen käräjät 18.–19.2.1684 s. 121; KA mf. ES 2082 (ss 8) Ilmajoen käräjät 9.–10.2.1686 s. 111; KA mf. ES 2082 (ss 9) Ilmajoen käräjät 3.–4.2.1687 s. 47 (katso 1892); KA mf. ES 2082 (ss 10) Ilmajoen käräjät 1.1688 f. 6, Ilmajoen käräjät 1.–3.8.1688 f. 240v (Det beklagade Coadiutoren H:r Gabriel Peldan, Huruledes utj Kuricka Cappell, förlidne Påsknatt, ähr Stulit, penningar till 22 dal:r K:m:t); KA mf. ES 2083 (ss 14) Ilmajoen käräjät 15.1.1692 s. 35 (Simon Sigfredz Son i Kauhajoki och David Johans Son i Kockola fordrade af Sahl: H:r Gabriel Peldani Enckia, dygdesamma hustro Maria Laibäck 90 D: Kopp:r:t, som dhe hennes Sahl: Mann försträckt ... Enckians Fullmächtige Mons: Wilhelm Mansiin, wille fuller inwända gälden wara giord, förr, änn Sahligh H:r Gabriel trädt uthi ächtenskap, förmenandes således Änckian, få uthaf oskipto sin giffto Rätt och införsel; men dhe bewijste att penningarne wore tagne, att opköpa brudgums kläder medh), 52. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 147 (XXXIV); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #236. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 61, 61; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1011 (Peldan Taulu 5); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8678.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Peldan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2302>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.