Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1676 Henrik Bruncander Henricus Matthiæ, Lundoensis 2460. Vht luult. (Blomstedt ja Matinolli 1963): Auran kappalainen Matias (Matthias Benedicti) 53 (yo 1640, † 1667) ja Anna. Turun katedraalikoulun oppilas 16.6.1670 (in cl. rect. circ. infer., Henricus Matthiae Lundoensis) – 2.5.1676 (testim., Henricus Matthiae Lundoens.). Ylioppilas Turussa kl. 1676 Bruncander Henr. Matth:æ Lundo _ 121. — Ruoveden pitäjänapulainen 1682. Liedon Auran kappalainen 1686. † Aurassa 1691.

Pso: Maria Eriksdotter Frosterus tämän 1. avioliitossa († 1733).

Pson seur. aviomies: Auran kappalainen Matias Coriander U1126 († 1742).

Appi: Ruoveden kirkkoherra Erik Frosterus 452 (yo 1644/45, † 1682).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 32b; KA mf. ES 1965 (nn 6) Ruoveden ja Keuruun käräjät 3.–4.9.1683 s. 1179 (Coadiutoren H:r Hendrich Brunkander), Ruoveden ja Keuruun käräjät 8.–10.9.1684 s. 1521 (Her Hindrich Frosterus 2355 medh sin Swåger H: Hindrich Brunkander från Ritoniemi); KA mf. ES 1965 (nn 7) Ruoveden ja Keuruun käräjät 8.–11.2.1686 s. 53 (Medhielparen i Ruowesi Wällärde H:r Hindrich Frosterus 2355 kom nu för Rätta, och gaf tillkänna, huru såsom honom är kundgiort, det den Medhielparen hans förre Medarbetare her i Sochnen, Wällärde H:r Hindrich Bruncander skall wara förundt af det högwördige Doom Capitlet, att succedera Capellanen i Brunkala, Wörd:ge H:r Jacob Leistenium 1737, och derföre ehn annan till medhielpare i hans stälel hijt till Ruowesi ifrån Åbo söker komma, der lijkwäl han menar sig wäl ehnsam Medhielpare tiensten kunna her förrätta). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 154 (XXXVI); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 5, 703 (tillägg och rättelser); Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 165 (1676:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 133, 280; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 55.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Bruncander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2460>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.