Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1676 Joel Petrejus Joel Petri, Tenalensis 2472. Vht: Tenholan kirkkoherra Petter (Petrus Ingemari, yo Uppsalassa 8.1626, † 1681) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Pettersdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1676 Petrejus Joel Petri Tenalens _ 121. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1678 – sl. 1680. Respondentti 1679, pr. Daniel Achrelius 1565. Respondentti 17.12.1681, pr. Daniel Achrelius 1565. — Pohjan Antskogin ruukinsaarnaaja 1688. Tenholan kappalainen 1690. † Tenholassa 1707.

Pso: 1694 Elisabet Margareta Soves tämän 1. avioliitossa († 1755).

Velipuoli: Tenholan kirkkoherra, FM Jonas Vetbechius, myöh. Petrejus 1754 (yo 1665, † 1696).

Poika: Vehkalahden kappalainen Joel Petrejus 5431 (yo 1724, † 1737).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 149a; KA mf. ES 1885 (ll 9) Tenholan käräjät 4.–5.5.1691 f. 88 (Såssom Cappellanen H:r Joel Petrejus bewiste medh Nembdemans Tomas Nilssons intygan sigh haf:a Citerat 3. resor Matz Andersson i Karsby om 1. Malmgryta, hwilken Matz för Nembdeman tå han honom stembdt tillståt sig till läns tagit och den samma hafwa pant satt i Prästegården för ½ t:a Span:l); KA mf. ES 1886 (ll 10) Tenholan käräjät 2.–3.3.1693 s. 44 (Cappellan wyrdige och wäll:de H: Joel Petrejus giorde ansöökningh att honom måtte meddelas laga bewijs af denna Rätten om hvad trångh och ringa lägenheet des Caplans bohl Pölkiö består af); KA mf. ES 1887 (ll 15) Tenholan käräjät 4.–7.2.1698 s. 72 (Capplanen Wyrdige och Wähllärde H:r Joël Petræjus upwijst Wälb: Fruu Anna Brandtz Frijhetz Breef af d: 19. Förl:ne Octobris, å ett bem:te Fruus Frelse Hemman i Giermundby som framl: Joseph Thomasson tillförne åbodt, tillåtandes Meerbem:te Fruu Capplanen samma hemman optaga), Tenholan käräjät 23.–24.5.1698 s. 312 (Såssom det befinnes att Capplans bohlet Pollko i Thenala Sochn är beläget een half mijhl från Thenala Kyrkia, och een så Sänck och elack wäg däremel:, att den i synnerhet höst och Wåhr med fara och stort beswär kan reesas, serdeles sedan dhen sigh ifrån Prästkulla wägen skillier; Altsså warder dhet efter Capplanens H:r Joël Petræi anhållan attesterat och att till Kulla, der Capplanen förmehnar i ödmiukhet att söka igenom Bythe emot Polko, att hädan efter kunde blifwa Capplans bohl är bättre och torrare wäg, ändock samma Kulla är något Längre från Kyrkian än Pollko); KA mf. ES 1888 (ll 17) Tenholan käräjät 15.–17.2.1700 s. 101; KA mf. ES 1889 (ll 21) Tenholan käräjät 19.–21.5.1704 s. 247 (Capplahnens H:r Joel Petrej hustru Margretha Elisabetha Souves); KA mf. ES 1890 (ll 23) Tenholan käräjät 12.–14.2.1706 s. 149, Tenholan käräjät 8.–10.10.1706 s. 621; KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 19.12.1696, Tammisaaren KämnO 9.8.1697. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 157 (XXXVI); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 423, 441, 474, 475, 483; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 12, 35, 111; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #133a. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 384, 392; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4R, 36R, 2157G; H. Falck, Släkten Petrejus. Genos 56 (1985) s. 124; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #34R, 69R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Joel Petrejus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2472>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.