Helsingin yliopisto

Tiedot

1677/78 Jakob Cauplerus Jacobus Thomæ, Satacundensis 2604. Vht luult. (Blomstedt 1966): Kaupin ratsutilallinen Eurajoen Irjanteen kylässä Tomas Eskilsson ja Brita. Ylioppilas Turussa 1677/78 Kauplerus Jac. Thomæ _ 134. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1677/78] Jacobus Cauplerus. | Adjunctus in Ulfzby. — Ulvilan pitäjänapulainen 1682. Eurajoen vt. kappalainen isonvihan aikana 1714–18. † Eurajoella 18.8.1718.

Pso: (jo 1684) Anna Markusdotter Pikius (Pecklinus).

Appi: Ulvilan kappalainen Markus Pikius 306 (yo 1642/43, † 1682).

Setä(?): Marttilan pitäjänapulainen Jakob Caupilenius 1259 (yo 1658, † 1674).

Poika: Jakob Cauplerus 5148 (yo 1710).

Poika: Porin läänin jalkaväkirykmentissä palvellut vänrikki Johan Cordell († kaatui Napuen taistelussa 1714).

Vertaa: merenkävijä Johan Cordell 6448 (yo 1738).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 101a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #234; KA mf. ES 1926 (mm 13) Ulvilan käräjät 3.–6.3.1683 f. 368 (uth af Coadjutoren H: Jacobo Cauplero under Verificerat); KA mf. ES 1926 (mm 14) Ulvilan käräjät 21.–25.2.1687 s. 168 (Coadjutoren H:r Jacob Cauplerus inlade sin Swågers Kyrckioheerdens i Birckala Mag: Isaci Stenij 991 till honom ankombne skrifwellsse); KA mf. ES 1931 (mm 35) Ulvilan käräjät 26.–28.6.1699 s. 510 (Medhielparen H:r Jacob Kauplerus); KA mf. ES 1937 (mm 47) Ulvilan käräjät 30.–31.1.1708 f. 44 (Skrifwaren Jean Cauplerus fordrade af Mad: Margareta Laxenia 12 D:r K:m:t, som för henne obetalte äro å en Häst den hon för någre Åhr sedan af hans Fader sig till handlat ...dess Fader H:r Jacob Cauplerus). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 167 (XXXVIII); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 63 (I 23.2.1681 Satag.: "Jacobus Kauplerus"); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #234. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 202; Y. Blomstedt, Valtiopäivämies Gabriel Antinpoika Heikkilän (1726–1807) genealoginen tausta. Genos 37 (1966) s. 33; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 147.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Cauplerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2604>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.