Helsingin yliopisto

Tiedot

1677/78 Johan Callia Johannes Pauli, Satacundensis 2608. Vht: Porin kreivikunnan vouti, Huittisten Kivirannan omistaja Påvel Påvelsson Callia († 1691) ja Margareta Ivarsdotter Friesensköld. Ylioppilas Turussa 1677/78 [Kalia] Joh. Pauli _ 135. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1677/78] Johannes Callia | Jnspector prædiorum. — Köyliönkartanon vouti. Omisti Huittisten Kivirannan vuodesta 1691. ‡ Huittisissa 25.6.1699. — Pso luult.: 1681 Maisa Mårtensdotter († 1682).

Serkku: katselmuskirjuri Påvel Callia 2607 (yo 1677/78, † 1729).

Lanko: kartanonvouti Johan Barck 1582 (yo 1662/63, † 1690).

Lanko: trumpetisti Jöns Skarp 1594 (yo 1662/63, † 1700).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 100b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #238; KA mf. ES 1925 (mm 12) Huittisten käräjät 7.–8.1.1679 f. 4, Huittisten käräjät 25.–28.2.1681 s. 31; KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Huittisten käräjät 22.–28.9.1685 f. 119; KA mf. ES 1926 (mm 13) Huittisten käräjät 20.–24.9.1686 f. 869; KA mf. ES 1927 (mm 16) Huittisten käräjät 4.–6.9.1688 s. 434 (Trompetaren Jöns Peersson Skarp inlade sin Swärfaders Befal:ns Påhl Påhlssons giorde Testamente aff d: 10 Augusti sidstledne, der uthi han /: emedan hans Söner i synnerheet den äldste Johan ben:d skall wara ostyrig och begifwit sig ifrån honom :/ updrager Skarpen och hans hustru sitt Afflinge Ryttare hemman Kifwiranda, emot dett dhe honom till sin dödh uppehålla, och sedan ährligen låta komma till grafwa); KA mf. ES 1927 (mm 18) Huittisten käräjät 31.5.–3.6.1689 s. 222 (Cronones Befallningzmans fullmechtige S:r Johan Callia); KA mf. ES 1928 (mm 20) Huittisten käräjät 20.–23.1.1690 s. 45 (Mons:r Johan Callia then ther sin faders Bafallningzman Påhl Påhlssons hemman Kifwiranda besitter, hwillken för detta uppehållit flåtan i Allmänna wägen öfwer åhn i Lautakylä, föregaf den allaredo förruttna, efter som allaredo Otto åhr äre förlupen sedan hon bygdes); KA mf. ES 1968 (nn 10) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 12.–14.10.1693 f. 561; KA mf. ES 1969 (nn 12) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 14.–15.3.1695 f. 159 (Sahl: Befallningzman Påhl Påhlsons Stärbhuus j Kifwiranda, katso 4388); KA mf. ES 1969 (nn 13) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 10.–11.2.1696 f. 29, 30v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 167 (XXXVIII); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 64 (I 23.2.1681 Satag.: "Johannes Kallia Absens"); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #238. — G. Enckell, Fogdesläkten Callia från Vittis. Genos 72 (2001) s. 36.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Callia. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2608>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.