Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1678 Samuel Argillander Samuel Johannis, Ostrobotniensis 2634. Vht: Kajaanin vapaaherrakunnan vouti Kuopiossa Johan Ivarsson Argillander ja Brita Samuelsdotter Paldanius. Ylioppilas Uppsalassa 1.7.1676 Samuel Johannis Argillander. Ylioppilas Turussa kl. 1678 [Argillander] Sam. Johannis Botn. [_ 135]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1678] Samuel Joh. Argillander Ups. dep. — Kuopion kappalainen 1688. † Kuopiossa 1696.

Pso: Anna Jöransdotter Barnau tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Kuopion kappalainen Henrik Mechelin U1236 († 1729).

Veli: Kuopion kappalainen Johan Argillander 2633 (yo 1678, † 1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 11a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #259; KA mf. ES 2004 (oo 6) Kuopion käräjät 16.–18.7.1688 s. 255 (Cappellanen Wördig och Wällärde H: Johan Argillander framträdde och rätten betackade, för dhen goda affection dhe hafwa dragit emoot hans Broder H: Samuel Argillandrum, och honom eenhälleligen till sin Cappellan och Siälesöriare, uthi dhen afledne H: Henric Månas ställe Vocerat, men nu befinner een deel af denna Sockns ledamöther sin förra affection muterat, och een annor Ung Präst [H:r Johan Portanus, vertaa 3558] ifrån Jorois kallat, uth af hwad tillfälle det skedt är, kan hwarken han, eller H: Samuel weeta); KA mf. ES 2006 (oo 7) Kuopion käräjät 22.–27.2.1693 s. 134, Kuopion käräjät 26.–30.6.1693 s. 426 (Påhl Andersonn ifrån Liebelis Sochnn och Kafwiby kärde till Fordom Befallningzmans Sahl: Johan Ifwarsons arfwingar om Akonwesi hemman ... hwilket hemman hans förfäder åbodt ... och sööker dett nu igen börda. Johan Ifwarsons Son Caplanen wällärde H:r Samuel Argilander inlade der emoth H:r Assessorens och Vice Lagmans Johan Wassenij Lagmans Doom dat: d: 12 etc: Feb: 1677), Kuopion käräjät 18.–21.10.1693 s. 573; KA mf. ES 2006 (oo 8) Kuopion käräjät 23.–27.6.1696 f. 120v (warandes och framledne Capellanens H:r Samuelis Argilandri effterlefwerskan ännu oförsörgd, katso U1236); KA mf. ES 2007 (oo 9) Kuopion käräjät 15.–20.2.1697 f. 31v (Inventariumet öfwer ber:de Sahl: Argilandri Qwarlåtenskap); KA mf. ES 2009 (oo 16) Kuopion käräjät 20.–23.6.1702 s. 207; KA mf. ES 2010 (oo 22) Kuopion käräjät 10.2.1708 s. 39 (Safwisari Sterbhuus), Kuopion käräjät 8.6.1708 s. 120, Kuopion käräjät 26.9.1708 s. 165; KA mf. ES 2010 (oo 23) Kuopion käräjät 8.–10.2.1709 s. 112. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 165 (XXXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 32 (XXXVIII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 241; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #259. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 433, 435; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 67 (Argillander Taulu 13).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Argillander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2634>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.