Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1678 Karl Brennerus Carolus Martini, Esboensis 2661. * noin 1660. Vht: Espoon kirkkoherra, valtiopäivämies Mårten Brennerus (Martinus Johannis, yo Uppsalassa 4.12.1628 ja Rostockissa 8.1633, † 1684) ja Elisabet Svensdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1678 [Brennerus] Carol. Matthiæ‹¿› Esbo Finl _ 137. — Moloskovitsan kappalainen (komministeri) Inkerissä 1682, Novasolkan 1683. Narvan tuomiokirkon vt. taloudenhoitaja 1687. Globitsan kirkkoherra 1689. Pakeni sotaa Espooseen 1703. † 1703...1706.

Pso: (jo 1682) Brita Månsdotter Höök († 1715).

Veli: Espoon kirkkoherra Sven Brennerus 2035 (yo 1669, † 1704).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 30b; Meddelande av Carl Brenner 23.2.2011 (Sal: Carl Hendr: Son Brenner (SSHY Esbo Räkenskaper 1687–1790) som begrovs i Esbo Dominica Oculi 1706 i Gumböle graven var inte Carolus Martini Brennerus utan till hans släkting Carl Henriksson Brenner. Carl Henriksson hemmahörde på Gumböle liksom också hans far rusthållaren Henrik Persson Brenner och farfar esbokaplanen Petrus Martini); KA mf. ES 1890 (ll 23) Espoon käräjät 29.–30.10.1706 s. 712 (Kyrckoherdens framl: H:r Carl Brenners Enckia Brijta Höök); KA mf. ES 1810 (hh 9) Kaprion läänin yläosan käräjät 15.–20.2.1692 f. 26v (Kyrkioherdens i lilla Globbitz H:r Caroli Brenneri attest af d: 21 Decemb: 1691); KA mf. ES 1810 (hh 10) Kaprion läänin yläosan käräjät 30.1.–6.2.1693 s. 79, Kaprion läänin alaosan käräjät 13.–18.2.1693 s. 251; KA mf. ES 1811 (hh 11) Kaprion läänin yläosan käräjät 13.–18.8.1694 s. 84; KA mf. ES 1811 (hh 12) Kaprion läänin yläosan käräjät 21.–28.1.1695 s. 77, Kaprion läänin yläosan käräjät 17.–22.6.1695 s. 280 (Kyrckioherden i Globitz H:r Carl Brennerus prætenderade af sin antecessore H:r Andrea Beltero U165 å Kyrckiones wägnar ...); KA mf. ES 1811 (hh 13) Hevaan ja Globitsan käräjät 27.6.1696 s. 467; KA mf. ES 1811 (hh 14) Hevaan ja Globitsan käräjät 23.1.1697 s. 103, Hevaan ja Globitsan käräjät 12.6.1697 s. 501; KA mf. ES 1812 (hh 17) Globitsan käräjät 25.–26.6.1700 s. 535; KA mf. ES 1812 (hh 18) Kaprion läänin yläosan käräjät 1.–8.6.1701 s. 23, 51 (Kyrckioherden i Globitz H:r Carl Bremerus ... Pastoris K: Hustros Moster Jungf: Maria Jordan); KA mf. ES 1813 (hh 19) Hevaan ja Globitsan käräjät 6.–7.6.1702 s. 129; KA mf. ES 1792 (ff c) Jaaman läänin käräjät 19.1.1685 f. 29 (Cappellanen i Nowasolka Wördige och Wällärde H:r Carolus Brennerus klagade öfwer Knuuth ifrån Kifwi Åija Krogh, angående ett faat öhl); KA mf. ES 1792 (ff d) Jaaman läänin käräjät 26.–29.1.1686 f. 43; KA mf. ES 1792 (ff 1) Jaaman läänin käräjät 26.–29.1.1687 f. 34; KA mf. ES 1792 (ff 3) Jaaman läänin käräjät 22.–25.1.1689 s. 66, 73 (Compastoren i Novazolka Försambling H:r Carl Brennerus). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 172 (XXXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 33 (XXXIX); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #152. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 225 (Brenner Taulu 13); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1433 (Oikaisuja ja lisäyksiä); K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #49; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6169 (1707, leski), 6276 (1709, leski), 6492 (1710, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1930.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Brennerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2661>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.