Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 24.4.1648 Anders Belterus Andreas Bartholdi, Wiburgo-Carelius U165. * noin 1619. Vht: Vask-Narvan saarnaaja Bertil (Bartholdus Erici, Borgensis, † 1655) ja Anna Jönsdotter. Depositio 20.4.1648. Ylioppilas Tartossa 24.4.1648. — Vask-Narvan saarnaaja 1655. Globitsan kirkkoherra noin 1660, ero vanhuuden takia 1690. Elossa 1695.

Pso: (jo 1661) Margareta Hagen (elossa 1687).

Veljenpoika(?): asianajaja Erik Beckborg 3414 (yo 1687).

/ Sukunimettömän ylioppilaan identifiointi inkeriläispapin kanssa on epävarma. /

Viittauksia: KA mf. ES 1808 (hh 3) Kaprion läänin yläosan käräjät 18.–24.2.1686 s. 2 (Kyrckioheerde, Wyrdige och Wällärde H:r Andreas Beltherus), Kaprion läänin yläosan käräjät 21.–26.6.1686 s. 156v, 163v; KA mf. ES 1808 (hh 4) Kaprion läänin yläosan käräjät 16.–22.2.1687 f. 38 (Globitzske Pastorens H:r Andreæ Beltheri hustro, Margaretha von Hagen, och dess dotter Jungfru Agneta Andersdotter, giorde huar för sig Lagl: Edh, berättandes sedan ...); KA mf. ES 1809 (hh 7) Kaprion läänin yläosan käräjät 3.–8.3.1690 f. 35v (Uppå för detta Kyrckioheerdens i Lilla Globbitz H: Andreæ Beltheri wägnar, insinuerade dess Måg Hans Mattsson een skrifftelig klaga emoth bonden Hans Kempe), Kaprion läänin yläosan käräjät 14.–19.7.1690 f. 170 (Hans Mattsson å sin Swärfaders H: Andreæ Belteri wägnar); KA mf. ES 1809 (hh 8) Kaprion läänin yläosan käräjät 23.–28.2.1691 f. 77; KA mf. ES 1810 (hh 10) Kaprion läänin yläosan käräjät 10.–15.7.1693 s. 419 (För detta Kyrckioherden i lilla Globitz Ehrewyrdig och Wällärde H: Andreas Belterus föredrog Rätten att han på undfången Citation instält sig Bonden Johan Henrichson i Wallikinofwa by till Swars angående den rest som Kyrckioherden upburit, men Bonden nekar sig skyldig wara); KA mf. ES 1811 (hh 11) Kaprion läänin yläosan käräjät 13.–18.8.1694 s. 83; KA mf. ES 1811 (hh 12) Kaprion läänin yläosan käräjät 21.–28.1.1695 s. 77, Kaprion läänin yläosan käräjät 17.–22.6.1695 s. 280 (Kyrckioherden i Globitz H:r Carl Brennerus 2661 prætenderade af sin antecessore H:r Andrea Beltero å Kyrckiones wägnar 1:o dett måtte han betahla till Kyrkian dhe resterande och af honom upburne Kyrkio medell 94 D: K:m:t dem han på ett bijfogat Document Subit Specificeradt bestå (?) utj 60 D:r dem H:r Belterus sigh för sin Swåger Ryttmestar Haagens Saakören åtagit till Kyrckian att betahla (?) Sakören för en Sköckia dem han a 18 D: upburit (?) 1685 Åhrs pungpenningar a 4 D: (?) för dess Sahl: Systers Lägerställe 12 D:. 2:o Att lefwerera ifrån sigh alla Visitations Protocoll, sampt Kyrckiones Inventaria ...), 282 (hafwandes H:r Matthias Salamnius 2950 1687 warit af Consistorio honom [H:r Andrea Beltero] till hielp och understödh constituerad). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #717. — A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 26; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #37.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Belterus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U165>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.