Helsingin yliopisto

Tiedot

1678/79 Grels Gottleben Gregorius Gabrielis, Satacundensis 2692. Vht: porilainen raatimies Gabriel Gottleben († 1673) ja Kristina Grelsdotter. Ylioppilas Turussa 1678/79 [Gotleben] Gregorius Gabr _ 139. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1678/79] Gregorius Gottleben. | Sch. Bioerneburg. Collega postea Pastor in Pyhäma. | demum Pastor in Eura Obiit A:o 1722. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1680 – sl. 1680. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1681 – kl. 1683. — Porin triviaalikoulun alempi kollega 1683. Pyhämaan kirkkoherra 1698, pakeni isonvihan aikana 1714 Ruotsiin. Pappina Västeråsin suomalaisille pakolaisille. Euran kirkkoherra 1719, tuli Euraan 1721, sai viransijaisen sokeuden takia s.v. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1700. ‡ Eurassa 3.2.1723.

Pso: Katarina Wallaeus.

Veli: Tammelan kirkkoherra Gabriel Gottleben 2225 (yo 1672/73, † 1713).

Vävy: Euran kirkkoherra Johan Homan, myöh. Homeen 4870 (yo 1705, † 1725).

Vävy: Turun kappalainen Jakob Chytraeus 5164 (yo 1711, † 1737).

Vävy: Euran kirkkoherra, FM Isak Rothovius 5216 (yo 1712, † 1746).

Vävy: Uskelan kirkkoherra Gabriel Salinius 5770 (yo 1730, † 1789).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 73a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #246; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 6.4.1698 f. 280 (Fullmacht för H:r Gregorio Gottleben at wara Kyrkioherde i Pyhama försambling ... Pyhama Pastorat i Åbo Stifft förmedelst Kyrkioherdens H. Jacobi Leistenii 1737 dödelige frånfälle är wordet vacant och ledigt), 17.11.1719 f. 198 (Inrikes civilexpeditionen, Transport fullmakt för Gregorius Gottleben på Eurä Pastorat ... medelst Kyrkioherdens Nicolai Wrigstadii 2784 dödel. afgång Eurä försambling i Biörneborgs lähn är ledig worden); KA mf. ES 1926 (mm 13) Ulvilan käräjät 17.–19.12.1683 f. 502 (uthaf Collega i Biörneborg H:r Gregorio Godtleben); KA mf. ES 1934 (mm 43) Laitilan käräjät 19.–21.10.1704 f. 77; KA mf. ES 1937 (mm 47) Kalannin käräjät 27.2.1708 f. 142; KA mf. ES 1937 (mm 49) Laitilan käräjät 1.–3.2.1712 s. 93; KA mf. ES 1967 (nn 10) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 4.–7.3.1693 f. 133v (angående Resterande Sexniemi hemmans wärde), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 12.–14.8.1693 f. 408; KA mf. ES 1973 (nn 24) Loimaan käräjät 11.–13.9.1705 f. 20 (katso 2597). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 174 (XXXIX); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 32, 35, 111, 241, 293, 325, 382; J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 64 (I 23.2.1681 Satag.: "Gregorius Gottleben Absens"); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #246. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 190, 212; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 277; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 516 (Gottleben Taulu 10); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 211; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2735D, 2948D, 3364D, 3369D, 4010D; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 76; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 146, 204; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1496 (1714), 2691 (1715), 3923 (1716), 5967 (1719), 6035 (1720, blind), 9030; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1373.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Grels Gottleben. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2692>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.