Helsingin yliopisto

Tiedot

23.10.1679 Johan Mollerus Johannes Johannis, Viburgensis 2780. * noin 1667. Vht kenties: viipurilainen manttaalikomissaari Hans Kristiansson Möller ja N.N. Ylioppilas Turussa 23.10.1679 Mollenus‹¿› Joh. Joh. Vib _ 144. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1679] d. 23. Octbr. Johannes Joh:s Mollerus. Vib. — Kuopion 2. kappalainen (jo 1694), ero 1732. † Kuopiossa 12.8.1734.

Pso: 1:o Brita Johansdotter Cajanus tämän 2. avioliitossa († ennen 1727); 2:o Kirstin Kakitar († 1765).

Pson edell. aviomies: Kuopion kappalainen Johan Argillander 2633 (yo 1678, † 1690).

Appi: Paltamon kirkkoherra Johan Cajanus 656 (yo 1648, † 1703).

Setä(?): kihlakunnantuomari Kristoffer Möller 1294 (yo 1658/59, † 1689).

Poika(?): Jakob Mollerus 5243 (yo 1713).

Poika: Iisalmen kappalainen Abraham Mollerus 5376 (yo 1723, † 1764).

Poika: lääninviskaali Gustaf Mollerus 5377 (yo 1723, † 1777).

Vävy: Kuopion kappalainen Jakob Estlander 5644 (yo 1728, † 1746).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 132b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #156; Kanslianeuvos Georg Lutherin tiedonanto 19.3.2003; Johannes Hissan tiedonanto 7.8.2011 (Digitaaliarkisto Kuopion rippikirja 1727–1736 (I Aa:1) s. 275 Sawisari mukaan Johan Molleruksen 2. vaimon nimi oli alunperin Chirstin Kakitar, joten haudattujen luettelossa 1765 mainittu sukunimi Mollera tulee hänelle miehensä mukaan); KA mf. ES 2007 (oo 9) Kuopion käräjät 1.–3.6.1697 f. 125 (Cappellanerne Wyrdige och Wällärde herr Johan Mollerus och Henrich Mechælinus U1236); KA mf. ES 2008 (oo 11) Kuopion käräjät 23.–26.5.1698 f. 114v (Förste gången opbödz dhe 3/8 Skattm:r Börde Jordh i Rissalaby som Bröderne Thomas och Michel Michels Söner Rissäser d: 20 sidstledne Martij försålt till Cappellanen Wällärde H:r Johan Mollerum och Kiöpebrefwet wijdare uthwijsar, hwar emoth intet klander skedde), Kuopion käräjät 15.–17.8.1698 f. 155 (oplystes nu klanderlöst andre gången); KA mf. ES 2008 (oo 12) Kuopion käräjät 21.–24.1.1699 f. 8 (3:die gången), 8 (Wåd Eldh), 8v (Förste gången opbödz den 3/8 Skattem:r Jännäwirdaby och denne Cuopio Sochn, som Mattz Foudilain den 13 passato försåldt till Capellanen wyrdige och wällärde H:r Johan Mollerum för 70 D:r Kopp:r M:t ... Och ehuruwähl Thomas Rissinen emot samma kiöp klandrade ... ehrkennes Rissinens insrååk i detta måhl oskiäligt och af intet wärde och Capellanen att fortfara medh omrörde kiöpz opbodh); KA mf. ES 2008 (oo 14) Kuopion käräjät 12.–14.2.1700 s. 59 (Capellan Wällärde H:r Johan Mollerus framlade i Rätten 2:ne Kiöpebreef); KA mf. ES 2009 (oo 17) Kuopion käräjät 9.–12.2.1703 s. 71; KA mf. ES 2010 (oo 21) Kuopion käräjät 12.–13.8.1707 s. 183 (Julkulaniemi), 201; KA mf. ES 2010 (oo 23) Kuopion käräjät 9.–10.7.1709 s. 218, Kuopion käräjät 5.–6.9.1710 s. 131 (Capellan wyrdige och wällärde H:r Johan Mollerus lätt framtee i Rätten ett Kiöpebref af d: 16 Februarii sidstl:ne, dessmedelst hans Styfsöner Johannes och Jeremias Argillandri försålt deras Skatteheman i Sawisari af 2½ skattm:r för 900 D:r K:m:t, som Kiöpebrefwet med mehra af sig wijssar, Hwilcket Hemman här med upå H:r Johans anhållande första resan honom till säkerheet klanderlöst uplystes, katso 2633); KA mf. ES 2011 (oo 24) Kuopion käräjät 7.10.1712 s. 156 (ophäfwes Åfftanemde Zachris Argillandri inspråk till Åfwannemde Safwisari hemmans inlösen, och blif:r det H:r Johan Mollerus her med tilldömdt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 183 (XL), 485 (Tillägg och rättelser. XL); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 23. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 435; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4774; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 110.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Mollerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2780>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Mollenus, Joh. Joh:is Vib. p. 144 || Vib. 156: Mollerus, 23.10.1679.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 183.

Mollenus, Joh.... Kpl i Kuopio 1699. Död 67-årig 1734. (Akiander I, 435).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 485.