Helsingin yliopisto

Tiedot

1681/82 Grels Teet Gregorius Johannis, Satacundensis 2960. Vht: Eurajoen kirkkoherra Johan Teet 1051 (yo 1654/55, † 1692) ja Brita Collinus. Turun katedraalikoulun oppilas 4.3.1678 (in cl. d:ni Henrici, Gregorius Teeth [Pastoris Filij in Eura Minne]). Ylioppilas Turussa 1681/82 [Teet] Gregor. Joh:is Satac _ 151. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1681/82] Gregorius Teet. | des. Pastor in Læthala. | obiit 1700 Rigæ. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 6.5.1692. — Apulaispappi Eurajoella 1692. Turun läänin jalkaväkirykmentin (Hans Henr. Rehbinderin, sittemmin Remb. von Funckenin rykm.) pataljoonansaarnaaja s.v., rykmentinpastori 1701. Laitilan kirkkoherra 1702 (kuoli ennen virkaan astumista). † Riiassa noin 1702.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 191a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #278; KA valtakunnanregistratuura 27.10.1692 f. 587 (Esquadrons Predijkantz Fullmacht för Gregorius Teet ... såsom förmedelst Erich Calias 2789 befordran till Capellans lägenheeten i Töfsala Sochn Esquadrons Predijkantz beställningen wijd Wårt Åbo Lähns Infanterie Regemente kommer at blifwa ledig), 11.6.1701 f. 517 (Regements Prästs Fullmackt för Gregorius Teet ... medelst Thomas Laurei 3582 dödelige frånfälle, Regements Predijkants beställningen under Wårt Åbo läns infanterie Regemente är kåmmen att blifwa ledig), 31.8.1703 f. 292 (Regements Predikants fullmacht för Jacob Lignipæus 4100 ... medelst Gregorii Theets befordran til ett Pastorat Regements Predikants beställningen wed Wårt Åbo Lähns Infanterie Regemente är kommen at blifwa ledig). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 196 (XLII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 194; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 50, 57, 59, 64; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 20; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #278; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #48. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 185 (nootti ***); Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 23 (kyrkoherde i Letala 1703); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #854, 4192, 4243.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Grels Teet. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2960>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.