Helsingin yliopisto

Tiedot

1642/43 Lars Liliewan Laurentius Jacobi, Naguensis 304. Vht: Nauvon kirkkoherra Jakob Petrejus (Jacobus Petri, myös Liliewan, † 1655) ja N.N. Ylioppilas Turussa 1642/43 Lilievan Laur Jacobi Nagu _ 18. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1642/43] Laurentius Jacobi Liljewahn, Naguensis. — Nauvon kappalainen (1656), kirkkoherra 1657, samalla Seilin hospitaalin tarkastaja 1658. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1660. † 1663/64.

Pso: Anna Muur (jäi leskeksi).

Veli: Nauvon kirkkoherra, FM Johan Liliewan 684 (yo 1648/49, † 1668).

Poika: Aron Liliewan 1933 (yo 1667/68).

Poika: Samuel Liliewan 1934 (yo 1667/68).

Lanko: Aron Murenius 458 (yo 1644/45).

Lanko: Turun katedraalikoulun rehtori, FM Matias Rothovius 745 (yo (1650), † 1670).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 116b; HYK ms., Bor. osak. matr. #18; KA valtakunnanregistratuura 27.8.1651 f. 228 (För Pastore i Nagu Sochn Herr Jacob Petri, på 16 Tunner Spannemåhls åhrlige Underhåldh); KA mf. ES 1538 (z 16) Turun RO 31.1.1646 s. 79 (att sädan Hennes Man begynte beschylla een annan Student Laurentium Jacobj att haffwa leegatt hooss henne ... Laurentium Jacobj ifrån Nagu). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 19 (III); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 551–552; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 53, 160–161, 469 (Herr Larses hustro i Nagu sochn); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 12, 30–31, 32, 40–41, 60, 68, 69, 70, 71, 81, 96, 102, 122, 122–123, 133, 146, 146 passim (isä), 172, 204, 213–214, 233, 237; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 260, 348, 377, 400, 405, 418, 516, 524; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 341 (12.10.1671); A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 83 (isä). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 102; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2071D, 2786D, 2790D, 2816D, 2834D, 2835D, 2896D, 4342D; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 84 (2013) s. 59 (TRO 8.5.1647: Nauvon pastori herra Jacobus Petri halusi saada jonkin osan edesmenneen Mårten Hoenin talosta, sillä hän ilmoitti olevansa sen lähin perillinen).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Liliewan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=304>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.